Svar på samråd om sevesoanläggningen Purus tillstånd för kromsyra på Norra Grängesbergsgatan

Kategoriserad Under: Miljötillstånd, Nyheter, Seveso

Under förra veckan var vi många i närområdet som fick brev från företaget Purus Plating. Purus Plating hette tidigare Malmaverken, och har legat på Norra Grängesbergsgatan 7a sedan 30-talet, där de tillverkar vvs-artiklar med ytbehandling med förkromade kopparrör som specialitet.
De är precis som Stadex en sevesoanläggning, alltså en anläggning som omfattas av kraven i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor – dock med den lite lägre klassningen – och måste därför be om alla berördas åsikter när nya tillstånd ska sökas, genom så kallat samråd. De söker nu tillstånd hos Länsstyrelsen att fortsätta sin produktion men eftersom Länsstyrelsen har bedömt att verksamheten medför betydande miljöpåverkan på grund av den stora mängd kromsyra som företaget hanterar måste ett sk utökat samråd ske med oss omkringboende.
Här kan du läsa brevet som Purus skickade ut >>

Nätverket har skrivit ihop ett svar och skickat till Länsstyrelsen Skåne, Miljöförvaltningen Malmö Stad och Purus, som följer här nedan. Alla som vill har möjlighet att skicka in synpunkter, kommentarer och åsikter! Skicka dem innan den 29 februari till:
miljo@malmo.se (Miljöförvaltningen)
Rune.Brandt@lansstyrelsen.se (Länsstyrelsens tillståndsprövning)
pb@purus.se (Purus)

Till
Miljöförvaltningen Malmö Stad
Länsstyrelsen Skåne

angående PURUS PLATING AB utökat samråd i samband med tillståndsprövning

Vi i Nätverket för en Giftfri Stadsmiljö vill uttrycka vår oro kring den fortsatta kemikaliehanteringen i Annelunds industriområde.

Som reaktion på PURUS utskick om ny tillståndsprövning i närområdet har vi blivit kontaktade av grannar som är oroliga för sin hälsa och för sina barn på närliggande förskolor, efter att ha informerat sig om kromsyrans cancerframkallande och giftiga egenskaper. För bara ett år sedan förde Echa (European Chemicals Agency) upp kromsyra på EU:s kandidatförteckning över ämnen med särskilt farliga egenskaper.

Vi har flera gånger de senaste åren påpekat olämpligheten i att ha Sevesoklassade verksamheter så nära bostadshus, förskolor, föreningar och arbetsplatser. Så stor hantering av kemikalier, i detta fallet kromsyra, bör ske utan miljö- och hälsorisk för vanliga medborgare – utanför staden! Inte mitt i den.

Vid förkromning används PFOS-relaterade ämnen. PFOS är högflourerade ämne som är extremt svårnedbrytbart samt bioackumulerande, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer. Sedan 2008 är PFOS förbjudet i hela EU, dock undantogs då bland annat förkromning, något som Kemikalieinspektionen (KemI) i en rapport från 2004 hade föreslagit skulle inkluderas vid förbud och utfasning av farliga ämnen. Men enligt KemI 2009 så ska ”dessa undantag ses över av kommissionen så snart ny information, ny och bättre teknik och säkrare användning blir tillgänglig och på sikt ska även denna användning av PFOS avvecklas”.
Det är alltså ämnen som räknas med att utfasas inom en snar framtid – varför då fortsätta ge tillstånd nu?

Vi är väl medvetna om att verksamheten (i form av Malmaverken) har funnits i området i ca 80 år, men precis som i fallet med Avebe Stadex, så har mycket hänt sedan den ursprungliga etableringen. Området är inte längre bara ett industriområde – det omgärdas nu av bostäder, förskolor, dagverksamhet, föreningar och småverksamheter och genom området passerar tusentals människor om dagen. Det enda som förhindrar att psykologiskt knyta Rosengård närmare centrum är alltså en handfull miljöfarliga företag som fungerar som en industriell barriär mellan stadsdelarna.

Vi uppskattar dock att ha fått ta del av det korta informationsbladet (som inte borde ha kommit bara på svenska), och vi vill väldigt gärna ha tillsänt oss den senaste säkerhetsrapporten samt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tas fram.

Malmö 2012-02-26

Nätverket för en Giftfri Stadsmiljö
www.giftfristad.nu

Stöduttalande angående arbetsplatskonflikten på Stadex

Kategoriserad Under: AB Stadex

Stadex AB är en fabrik och arbetsplats som ligger i direkt anknytning till bostadshus och offentlig verksamhet i Malmö. En fabrik som i sin produktion använder sig av så farliga och skadliga ämnen att det vid en olycka på arbetsplatsen kan få ödesdigra konsekvenser för såväl personal som för de boende i närområdet.

Stadex ledning har nu drivit igenom arbetsvillkor som fackliga företrädare menar ”knäcker dess personal”.

Vi i Nätverket för en giftfri stadsmiljö menar att detta är en alarmerande situation som bör tas på största allvar. Att anställda på Stadex känner sig tvingade att använda fackliga stridsåtgärder för att på ett säkert sätt kunna klara sina arbetsuppgifter visar på en konflikt som inte endast berör de stridande parterna. När de larmar om en ohållbar arbetssituation larmas om en hälsofara för hela Malmö.

Vi stödjer därför de anställda i den fackliga konflikt som pågår på Stadex. Ingen ska behöva ha en arbetsplats eller boendemiljö som hotar sitt fysiska välmående.

Stadex håller informationsmöten

Kategoriserad Under: Nyheter

Stadex kommer att hålla informationsmöten för allmänheten nu i veckorna. Vi uppmanar alla som engagerar sig i frågan att gå på dem!

# 10 maj kl 18 – 19 för hyresgäster hos MKB Fastigheter AB i Värner Rydén skolans aula, Hårds väg 2

# 24 maj kl 14-15.30 för grannliggande företag i konferenslokal på Stadex, Kopparbergsgatan 31

# 31 maj kl 18 – 19 för grannar, boende i Värner Rydén skolans aula, Hårds väg 2

Veckans presklipp

Kategoriserad Under: Nyheter

2010-05-04 SVT:http://svtplay.se/v/1989954/sakerhetszon_till_stadex_minskas

2010-05-04 TV4: http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/malmo?videoId=1.1624890

2010-05-04 SVT (text): Räddningsjänsten: Stadexfabriken inte farlig
2010-05-05 Sydsvenskan: Kraftigt sänkt riskzon
2010-05-04-Sydsvenskan: Kraftigt minskad risk kring Stadex
2010-05-04 Sveriges Radio: Påhoppad industri försvarar sig
2010-05-05 Skånskan: Riskzonen runtom Stadex har minskat
2010-05-05 City (pdf, s3): http://www.webbkampanj.com/citymalmo/20100505/?page=1&mode=50&noConflict=1

Pressmeddelande: Fabriken utgör fortfarande en risk

Kategoriserad Under: Nyheter

Pressmeddelande 2010-05-05

Nätverket för en giftfri stadsmiljö välkomnar beskedet att Stadex säkerhetsarbete resulterat i en lägre sannolikhet att människor i fabrikens omgivning kommer att utsättas för hälsorisker eller risker för eget liv vid en olycka.

Samtidigt betyder inte en minskad sannolikhet för en olycka eller för utbredningen av en olycka att risken är borta.  Det är inte acceptabelt att ha en fabrik som använder giftiga och högexeplosiva ämnen i stora mängder ett stenkast från bostadshus och skolor. Faran försvinner när de farliga ämnena byts ut eller fabriken flyttar utanför tätbebyggelse.

Vi beklagar också att inte mer vikt läggs vid de boendes hälsa och säkerhet i debatten kring Stadex. Det är de närmast boende som ständigt vistas i fabrikens närhet som bör stå i fokus när det diskuteras risker och konsekvenser angående Stadex och andra högriskföretags placeringar i tätbebyggt område.

Nätverket kommer att fortsätta att kräva av politiker och myndigheter att fortsätta agera på alla plan för en långsiktigt hållbar lösning för en giftfri stadsmiljö.

Sammanfattning av den nya riskanalysen

Kategoriserad Under: Nyheter

Stadex har nu offentliggjort en sammanfattning på 13 sidor av sin nya grovriskanalys som man gett i uppdrag  åt konsultföretaget Tyréns att göra.

Här är sammanfattningen av rapporten:

Sammanfattning av kvantitativ riskanalys (QRA) 2010

Få löften till grannar på öppet möte

Kategoriserad Under: Nyheter
Räddningstjänsten, Miljöförvaltningen, Kommunalråd och Länstyrelsen var på plats.

Räddningstjänsten, Miljöförvaltningen, Kommunalråd och Länstyrelsen var på plats.

Igår träffade grannar representanter för alla de myndigheter som är ansvariga för Stadex tillstånd och placering. Det blev uppenbart att inte ens de ansvariga är helt säkra på vem som är mest ansvarig och vem som är ansvarig för vad. Stora delar av mötet handlade om lagar och tillstånd och alla i panelen menade att det finns inga lagar som ger utrymme åt dem att dra in några tillstånd eller flytta fabriken. Frågan många ställde sig då var: vad är det för lagar vi har som ger så långtgående rättigheter för enskilda företag, som inte tar hänsyn till medborgarnas rättigheter och som inte ens ger en möjlighet att ändra på de tillstånd som en gång givits?

Vid flera tillfällen sade grannar ifrån och bad panelen att svara direkt på frågor, sluta bolla frågan mellan sig och undrade vem av dem som faktiskt tar ett ansvar  om det händer nåt med fabriken eller om människor omkring blir sjuka.

Jasmina var en av grannarna som ställde frågor och krävde svar.

Jasmina var en av grannarna som ställde frågor och krävde svar.

Konkret framkom iallafall några saker:

Miljöförvaltningen uppmanar närboende som upplever störningar i form av ljud, lukt, utsläpp eller känner till folk som blivit sjuka att höra av sig! De är tacksamma för att få ta del av den informationen som bara de som bor nära har. Man kan maila alla synpunkter till miljo@malmo.se

Miljöförvaltningen lovade även att försöka få till stånd en hälsoundersökning bland de som bor i närheten och bland de som jobbar på fabriken för att klarlägga om det finns en ökad risk för sjukdomar.

Länsstyrelsen berättade att de ska ompröva villkoren i Stadex miljötillstånd och att de har uppmanat Stadex att som ett första steg i en ny ansökan hålla samrådsmöten med grannar – dessa möten borde alla gå på och säga sin åsikt! När väl ansökan har kommit in till Länsstyrelsen så får vem som helst säga vad de tycker och det tas med i beräkningen när de nya villkoren bestäms. Nätverket kommer meddela när dokumenten finns tillgängliga och det är dags att säga sin åsikt!

Hela mötet finns att se på video via dessa länkar:
http://bambuser.com/channel/Imago?page_user_broadcasts=3
http://bambuser.com/channel/Imago?page_user_broadcasts=2
http://bambuser.com/channel/Imago?page_user_broadcasts=0

Sydsvenskan: “Vad ska vi göra som ser röken varje dag?”
Sydsvenskan: Kommunen får ansvaret för miljöfarlig industri
Skånskan: Politiker pressades om Stadex

Sydnytt: Företag och motståndare i öppet gräl

Öppet möte sänds live på webb-tv

Kategoriserad Under: Nyheter

Kvällens öppna möte kommer att sändas live via live TVn Imago Malmö och Bambuser.

Följ mötet live via någon av dessa länkar:

http://bambuser.com/channel/Imago

http://imagomalmo.se

Om mötet i media

Kategoriserad Under: Nyheter

Om kvällens öppna möte står det bland annat i:

Sydsvenskan: Samtal om Stadexfabriken

City: Stadex inte farligt längre

Och medan Sydnytt höll på att göra ett nyhetsinslag utanför fabriken så kom Stadex vd Jan Venneman ut och debatterade frågan i två timmar med två nätverksmedlemmar. Venneman bjöds på stående fot in till mötet ikväll men vill inte delta då han menar att företaget inte “har något att tillföra” utan det är myndigheters ansvar att se till säkerheten i området. Den nya riskanalys som är klar ska företaget själva presentera på ett informationsmöte i april som alla inom 300m kommer bli inbjudna till.

Sydnytt: Hetsk debatt inför Stadexmöte

Sydnytt: Stadex inte inbjudet till möte

MKB tar inte boendes oro på allvar

Kategoriserad Under: Nyheter

Imorgon, torsdag 25 mars, ordnar nätverket ett öppet möte och samtal om Stadexfabriken.
Inbjudna är ansvariga myndigheter och ett par kommunalråd med ansvar i frågan. Efter förslag från de närmast boende i Törnrosen och Persborg så bjöds i efterhand även MKB in till mötet, då alla de närmaste bostadshusen ägs av det kommunala bostadsbolaget.

MKB har dock nu via en rad chefer, den lokale fastighetsförvaltaren i Törnrosen samt dess centrala miljöavdelning tackat nej till att delta i samtalet med motiveringen att “alla parter är inte representerade” och att det inte är någon som har tid.

Nätverket beklagar att MKB inte vill finnas på plats och svara på sina hyresgästers frågor och oro och hålla en konstruktiv dialog med dem och med ansvariga myndigheter.

- Det är anmärkningsvärt att MKB inte vill delta i ett samtal tillsammans med sina hyresgäster och med ansvariga myndigheter om en fråga som är så viktig för hyresgästerna här, säger Adrian Kaba från Socialdemokratiska föreningen i Rosengård, som är medlem i nätverket.

- Som kommunalt bostadsbolag med ett uttalat socialt ansvar så borde MKB verkligen vara mer engagerade i den här typen av dialog mellan hyresgästerna och myndigheter i en fråga som engagerar hela närområdet, säger Adrian Kaba.

Anledningen till att Stadex inte är inbjudna är för att detta är ett möte mellan medborgare och kommun och dess myndigheter för att reda ut ansvar i frågan om Stadex placering, skyddsåtgärder för bostäder och skolor och att svara på frågor från allmänheten och berörda.
Stadex har under slutet på förra året ordnat informationsmöten med utvalda grannar och föreningar utan att bjuda nätverket eller alla de närmast berörda grannarna. De är även skyldiga att ordna sådana samrådsmöten i processen med nya villkor i miljötillståndet som ska vara hos Länstyrelsen den 30 september i år.

Myndigheter tvistar om Stadex-ansvar

Kategoriserad Under: Nyheter

Idag berättar Tv4 att Länsstyrelsen har gjort en omtolkning av Sevesolagen och kommit fram till att de inte alls är tillsynsansvariga för Stadex och andra företag som lyder under den lagen och istället dumpat det ansvaret på Miljöförvaltningen i Malmö.

Nätverket har tidigare påpekat de stora bristerna i samordningen av tillsyn och ansvar kring Stadex och andra högriskföretag i Malmö och har vid våra möten med olika myndigheter och med kommunen påpekat behovet av samordnat ansvar.  Därför är sedan tidigare alla ansvariga nu inbjudna på ett öppet möte och samtal om Stadexfabriken – torsdag 25 mars kl 18.00 i Värner Rydénskolans samlingssal. Både Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen kommer att närvara vid mötet.

TV4 inslaget från idag (3:55 in i klippet)
http://www.nyhetskanalen.se/1.1561424/2010/03/19/myndigheter_i_brak_om_stadex_ansvar

Öppet brev till stadsbyggnadsnämnden

Kategoriserad Under: Nyheter

Igår skickade Nätverket för en giftfri stadsmiljö ett öppet brev till Stadex och dess koncernledning på AVEBE i Holland med förslag på konstruktiva lösningar och ett öppet brev till stadsbyggnadsnämnden med uppmaning att ompröva tillståndet att hantera propylenoxid. Breven finns bifogade.
Vi vill med breven förtydliga att vi inte har som främsta syfte att flytta Stadexfabriken. I första hand är vårt krav att det är utfasningsämnet propylenoxid, som är det som utgör de största hälso- och säkerhetsriskerna, som måste bort. Detta går i linje med de miljömål som antagits på både nationell och regional nivå. Vi ser en flytt av hela fabriken som en sista utväg om frågan inte går att lösa på annat sätt.

Här följer brevet till stadsbyggnadsnämnden:


Klicka här för att läsa hela artikeln >>

Öppet möte & samtal – med politiker och myndigheter

Kategoriserad Under: Nyheter

Under hösten hade representanter för Nätverket för en giftfri stadsmiljö möten med personer och myndigheter som på olika sätt har ansvar för placeringen, säkerheten och tillstånden för Stadex.

På dessa möten så pekade de olika myndigheterna ganska mycket på varandra – och nu har vi bjudit in dem allihopa för att sitta vid samma bord och samtala med varandra och med oss – alla närboende och verksamma i området som har massor av frågor, åsikter och förslag på vad som kan göras!

Torsdag 25 mars kl 18.00 i Värner Rydénskolans samlingssal!

tre samtal

Om de inbjudna:
Länsstyrelsen- är de som beviljat miljötillståndet enligt miljöbalken och är de som ska ompröva villkoren i de tillståndet nu under 2010.
Stadsbyggnadskontoret - är de som beviljat tillstånd att använda propylenoxid, enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara
Miljöförvaltningen - är de som sköter tillsynen av tillstånden.
Räddningstjänsten – gör tillsyn på sevesoföretag och på tillståndet om propylenoxid, rekommenderar riskavstånd och ger remissvar till stadsbyggnadskontoret angående ny verksamhet/bebyggelse i området
Kommunalråden – är folkvalda politiker som har beredningsansvar inom sitt respektive område. De kan driva frågan inom kommunen.
Läs mer här och här.

Sprid till alla du känner och bjud in dina vänner!
Det finns flyers&affischer att hämta på svenska, arabiska, farsi och bosniska.
(Kan du översätta till annat språk – hör av dig!)

Foton från demonstrationen

Kategoriserad Under: Nyheter

Fler bilder finns under “Bildarkiv” ovan.

Talen & uttalanden från demonstrationen

Kategoriserad Under: Nyheter

Öppet brev till Stadex >> (lästes upp utanför Stadex)

Tal av Seddighe Sahrabaghi >> (vid Rosengårdssamlingen)

Tal av Karin Z, Förbundet Allt åt Alla >> (vid Möllevångssamlingen)

Tal av Marianne Berg, riksdagsledamot V >> (utanför Stadex)

Uttalande från Ellie, Miljöförbundet Jordens Vänner Malmö Lund >> (lästes upp utanför Stadex)

Uttalande från Roine Selind, Lärarförbundet Malmö  >> (lästes upp utanför Stadex)

Tal av Jimmy Lindsjö, Naturskyddsföreningen Malmö >> (utanför Stadex)

Även Buhran, elev från Värner Rydénskolan höll ett kort spontant tal på scenen utanför Stadex, men dessvärre har vi inte hans tal digitalt.

I media från demonstrationen

Kategoriserad Under: Nyheter

-> Sydsvenskan: “Demonstration för “Giftfri Stad”

-> SR: “Kritiserade Stadex kan få nya grannar”

-> City:  “Vi ska ha en glad flyttfest” (sid 6 )

-> Malmö Fria: http://www.malmofria.nu/artikel/82854

-> NGBG.se: Pigga demonstranter trötta fanor

-> NGBG.se: Säg det med en blomma

Se demonstrationerna som sändes live från Bambuser!

Kategoriserad Under: Nyheter

Missade du demonstrationerna idag? Se vad folk har filmat under dagen!

Från Rosengård såg det ut så här:
http://bambuser.com/v/623144

Fler kortare klipp:
http://bambuser.com/v/623274
http://bambuser.com/v/623144
http://bambuser.com/v/623267
http://bambuser.com/v/623248
http://bambuser.com/v/623193
http://bambuser.com/v/623178
http://bambuser.com/v/623156

Schema för dagen

Kategoriserad Under: Nyheter

Ta på dig något gult, ta med dig en flyttpresent till Stadex och slut upp i demonstrationen!

MÖLLEVÅNGSTORGET kl 13.00-13:30:
Zulumbe Malmö Candombe – candombetrumgrupp spelar på samlingen och i hela demonstrationen
Kristian Svensson – svenskspråkig samhällstillvänd vispop
Oscar Salazar – akustisk folkprogg med texten i fokus

ROSENGÅRD CENTRUM kl 13.00-13:30:
Kuru Mapu Nya Rötter – afro/latinamerikansk trumgrupp spelar på samlingen och i hela demonstrationen
The Hip Fu Masters – roots-reggae-rap med specialskrivna texter för demonstrationen
Ranking Fire - energifylld reggae

KOPPARBERGSGATAN/UTANFÖR STADEX kl 14:30-17:00:
Javier Manik – politisk och dansant latinreggae
Akta Mattan – levande orientalisk musik från Mellanöstern
Kafanki – balkanmusik med funkiga inslag
Urkos - humor, politik och i ironi i takt till melodiös punk
Måns Winge tolkar Tage Danielssons “Om sannolikhet
och:
- tal
- soppkök
- aktiviteter
- opinionsträd

Under dagen – köp en stödpin eller en tröja och stöd kampen för en giftfri stadsmiljö!

Tillsammans för en giftfri stadsmiljö!

Demonstrationsporträtt #10: Javier Manik

Kategoriserad Under: Nyheter
Javier spelar med band utanför Stadex när demonstrationerna kommit fram.

Javier spelar med band utanför Stadex när demonstrationerna kommit fram.

Javier Manik är en Möllanmusiker personifierad. Han spelar med alla och för alla i alla sammanhang. Han rör sig hellre på gator och torg och sena fester än i flashiga studios eller på stora scener. För honom är mötet och närheten till publiken essentiell och det han i sin tur bygger hela sin kreativa process på.

Javiers musik har många influenser, färgas hela tiden av möten han gör med andra artister och av vad som pågår i samhället. Att resa, spela på gatan, att träffa människor i verkligheten ger en helt annan nyhetstablå än den tidningar och tv levererar. Javier är nyss hemkommen från Barcelona och vi är glada över att ha vår trogna estradör här hemma i Sverige igen. Javier kommer släppa ett nytt album till sommaren med mer akustiska och kanske lite lugnare och mer eftertänksamma låtar på spanska, engelska och svenska. Du köper det där du träffar honom…på gatan. Så länge går det bra att lyssna här: http://www.myspace.com/javiermanik

Javier fick höra om Stadex giftutsläpp när han kom hem för ett par veckor sedan. Han är bekymrad men inte förvånad. Tyvärr. Det som kanske överraskar honom lite är dock att detta pågår i Malmö, som utropat sig själv till miljöstad. Och att detta pågår i Sverige som alltid vill ligga i framkant när det gäller medvetande och åtgärder på olika nivåer.

-Det är ironiskt att samhället är så nitiskt när det gäller att följa lagar och regler för den enskilda individen, som kanske bara vill överleva, och så lätt ser mellan fingrarna när det kommer till kapital, företagsjättar och inte minst dem själva!

Demonstrationsporträtt #9: Kafanki

Kategoriserad Under: Nyheter
Kafanki spelar på Kopparbergsgatan på lördag eftermiddag.

Kafanki spelar på Kopparbergsgatan på lördag eftermiddag.

Kafanki kommer att bjuda på sitt musikaliska ihopkok på Kopparbergsgatan utanför Stadex någon gång mellan 14.30 och 17.00. Detta blir andra liveuppträdandet för bandet, som har startat ganska nyligen. Deras musik är en blandning mellan funk och traditionell balkanmusik.

- Vi spelar balkan som folk därnere spelar den. Få känner till den typen av musik här.

På frågan varför de ställer upp på demonstrationen, svarar Dejan, gitarrist i bandet:
-Det låter rätt att stödja detta. Att folk inte har varit medvetna om fabriken, och att folk bor bara knappt hundra meter ifrån den, är skrämmande. Vi ställer upp för att hjälpa till och för att visa upp oss.

Lyssna på Kafanki här: http://www.myspace.com/kafanki