Poster i 'Miljömål' kategorin

Propylenoxid används mest av Skånes utfasningsämnen

Kategoriserad Under: Miljömål, Nyheter, Propylenoxid Inga Kommentarer

Under 2006 kartlade Länsstyrelsen Skåne de utfasningsämnen (ämnen som ej bör användas) som finns i regionen. Syftet var att hjälpa kommunerna i sitt tillsynsarbete och ta fram strategier för att möta det nationella miljömålet Giftfri Miljö (läs mer här).
I rapporten kan vi läsa att Propylenoxid är det utfasningsämne som används i störst mängd – drygt [...]

Propylenoxid kvar i maten

Kategoriserad Under: Miljömål, Nyheter, Propylenoxid Inga Kommentarer

Propylenoxid är alltså ett sk CMR-ämne och nedanstående information kommer ifrån Miljömål.se:

Kemiska ämnen med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper (s.k. CMR-ämnen) anses vara särskilt farliga ämnen. Enligt delmålet skall nyproducerade varor så långt det är möjligt vara fria från cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen senast år 2007 om varorna är avsedda att användas på [...]

Sveriges Miljömål

Kategoriserad Under: Miljömål, Nyheter, Propylenoxid Inga Kommentarer

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Mål nr 4 gäller Giftfri miljö:
“Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”
Riksdagen har preciserat och beslutat om nio delmål till Giftfri miljö. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska vara uppnått [...]