Poster i 'Miljötillstånd' kategorin

Svar på samråd om sevesoanläggningen Purus tillstånd för kromsyra på Norra Grängesbergsgatan

Kategoriserad Under: Miljötillstånd, Nyheter, Seveso Inga Kommentarer

Under förra veckan var vi många i närområdet som fick brev från företaget Purus Plating. Purus Plating hette tidigare Malmaverken, och har legat på Norra Grängesbergsgatan 7a sedan 30-talet, där de tillverkar vvs-artiklar med ytbehandling med förkromade kopparrör som specialitet.
De är precis som Stadex en sevesoanläggning, alltså en anläggning som omfattas av kraven i lagen [...]

Skånskan: Villkoren för Stadex ska omprövas

Kategoriserad Under: Miljötillstånd, Nyheter Inga Kommentarer

Skånskan har idag en artikel, som ännu inte återfinns på nätet. Men så här står det i den:
VILLKOREN FÖR STADEX SKA OMPRÖVAS
Nästa år inleder länsstyrelsen en omprövning av villkoren för Stadex-fabriken vars hantering av det farliga ämnet propylenoxid vållat starka protester den senaste tiden. Men lokaliseringen berörs inte.

– Även om det innebär en början [...]

Stadex Miljötillstånd

Kategoriserad Under: AB Stadex, Miljötillstånd, Nyheter Inga Kommentarer

1992 – första miljötillståndet
Läs hela tillståndsbeslutet från 1992 här –>
Stadex har funnits på Kopparbergsgatan sedan 1959, men inte förrän 33 år senare – den 27 augusti 1992 – granskades verksamheten och företaget beviljades tillstånd enligt miljöskyddslagen av Länsstyrelsen Skåne. Tillståndet omfattande en årlig högsta tillverkning av 24 000 ton stärkelse.
Tillståndet gavs med 8 villkor för [...]