Poster i 'Riskavstånd' kategorin

Riskavstånd – jämförelse mellan Malmös högriskföretag

Kategoriserad Under: Nyheter, Riskavstånd Inga Kommentarer

Jämfört med andra riskanläggningar i Malmö sticker Stadex ut som en anläggning med stor negativ skillnad mellan riskavstånd och avstånd till bostäder. Se graf nedan. Data tagen från rapporten Riskhänsyn vid fysisk planering – en detaljstudie av Malmö Hamn, sid 40.

Med dessa uppgifter om riskavstånd kommer Stadex på tredje plats efter Rangerbangården och Containerterminalen. Rangerbangården [...]

Om en olycka sker

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Riskavstånd Inga Kommentarer

Varningssignalen  – Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)
Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka så varnas allmänheten genom varningssignalen Viktigt Meddelande.

Signalen Viktigt meddelande: 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad. Signalen pågår i minst 2 minuter.
När du hör signalen ska du:

Gå in
Lyssna på radio eller se SVT-Text sid 599
Stänga dörrar, fönster och ventilation

Varningssystemet testas fyra [...]

Riskavstånd

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Riskavstånd Inga Kommentarer

Om en olycka med propylenoxid skulle hända finns det framförallt två faror för de som bor och verkar nära  Stadex:
1. Flambrand/gasmolnsexplosion. Vid en gasmolnsexplosion kan det ge allvarliga skador på byggnader och människor på AB Stadex område, och skador på glasrutor och liknande på ett område upp till 300 meter från AB Stadex område. Skador [...]