Nätverkets insändare i Sydsvenskan: “Målet är en säker miljö”

Kategoriserad Under: Nyheter

I söndags publicerade Sydsvenskan en lång artikel om problematiken kring Stadex. Välvilligt tolkat så kan man se artikeln som ett inlägg i en större diskussion om vem som har rätten till staden. De flesta som läst den har dock reagerat starkt på att den är uppbyggd på tesen att nätverket skulle vara startat och drivet av fastighetsspekulanter i området och att ingen från nätverket får kommentera detta.  Det tog 6 dagar, men idag publicerar tidningen vår insändare som vi skickade in i söndags. Den finns inte på nättidningen, men här kommer den i sin helhet:

Nätverket styrs inte av spekulanter!

I söndagens Sydsvenskan publicerades ett långt reportage om problematiken kring fabriken Stadex i Sofielunds industriområde som Nätverket för en giftfri stadsmiljö lyft fram. Artikeln bygger på tesen att det är fastighetsspekulanter som ligger bakom nätverket, men ingen av våra representanter har ens fått förfrågan att kommentera detta.

Den folkliga opinionen kring problematiken i området startade för över tio år sedan, när Sopstationen, moskéer och föreningar kastades ut från området. Då liksom nu nöjer sig kommun och räddningstjänst med att motverka nyetableringar och struntar i de som befinner sig i störst risk om något skulle hända – de boende i Törnrosen och Persborg på andra sidan järnvägen från Stadex. De boende utgör därför en stor del av de aktiva i nätverket, som även inrymmer allt från miljöorganisationer och fackförbund till lokala föreningar. Nätverket växer konstant och får dagligen stöd och frågor från närboende som är oroade över att fabrikens riskavstånd är större än avståndet till där de ligger och sover och barn går i skolan.

Att fastighetsägare tjänar pengar på spekulation här och på andra ställen är ingen nyhet, men att de skulle ligga bakom vårt nätverk är absurt. Det är även ett totalt underkännande av vår förmåga att som medborgare väcka opinion och delta i samhällsdebatten. Vi är fullt kapabla att läsa tillgänglig information, analysera den och sprida den vidare. De ansökningshandlingar, riskanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar som vi tagit del av (och som finns på vår hemsida giftfristad.nu) visar på de stora risker som är förknippade med anläggningen idag. Det är vår demokratiska rätt att driva opinion kring en fråga som engagerar oss och påverkar oss på ett så direkt sätt.

Nätverkets kampanj syftar inte till att flytta Stadex utan att hitta en konstruktiv lösning som möjliggör en hälsosam och säker miljö för människor som bor och vistas i området. Det kan ske genom att företaget byter ut det giftiga och explosiva ämnet propylenoxid, eller ställer om produktionen till en som inte kräver lika riskfyllda ämnen. Det är upp till företaget att ta sitt ansvar och vara en del av lösningen, eller upp till politiker och myndigheter att agera för att sätta medborgarnas säkerhet i första hand.

Nätverket för en giftfri stadsmiljö
Malmö 2010-03-07