Talen & uttalanden från demonstrationen

Kategoriserad Under: Nyheter

Öppet brev till Stadex >> (lästes upp utanför Stadex)

Tal av Seddighe Sahrabaghi >> (vid Rosengårdssamlingen)

Tal av Karin Z, Förbundet Allt åt Alla >> (vid Möllevångssamlingen)

Tal av Marianne Berg, riksdagsledamot V >> (utanför Stadex)

Uttalande från Ellie, Miljöförbundet Jordens Vänner Malmö Lund >> (lästes upp utanför Stadex)

Uttalande från Roine Selind, Lärarförbundet Malmö  >> (lästes upp utanför Stadex)

Tal av Jimmy Lindsjö, Naturskyddsföreningen Malmö >> (utanför Stadex)

Även Buhran, elev från Värner Rydénskolan höll ett kort spontant tal på scenen utanför Stadex, men dessvärre har vi inte hans tal digitalt.