Öppet möte & samtal – med politiker och myndigheter

Kategoriserad Under: Nyheter

Under hösten hade representanter för Nätverket för en giftfri stadsmiljö möten med personer och myndigheter som på olika sätt har ansvar för placeringen, säkerheten och tillstånden för Stadex.

På dessa möten så pekade de olika myndigheterna ganska mycket på varandra – och nu har vi bjudit in dem allihopa för att sitta vid samma bord och samtala med varandra och med oss – alla närboende och verksamma i området som har massor av frågor, åsikter och förslag på vad som kan göras!

Torsdag 25 mars kl 18.00 i Värner Rydénskolans samlingssal!

tre samtal

Om de inbjudna:
Länsstyrelsen- är de som beviljat miljötillståndet enligt miljöbalken och är de som ska ompröva villkoren i de tillståndet nu under 2010.
Stadsbyggnadskontoret - är de som beviljat tillstånd att använda propylenoxid, enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara
Miljöförvaltningen - är de som sköter tillsynen av tillstånden.
Räddningstjänsten – gör tillsyn på sevesoföretag och på tillståndet om propylenoxid, rekommenderar riskavstånd och ger remissvar till stadsbyggnadskontoret angående ny verksamhet/bebyggelse i området
Kommunalråden – är folkvalda politiker som har beredningsansvar inom sitt respektive område. De kan driva frågan inom kommunen.
Läs mer här och här.

Sprid till alla du känner och bjud in dina vänner!
Det finns flyers&affischer att hämta på svenska, arabiska, farsi och bosniska.
(Kan du översätta till annat språk – hör av dig!)