Myndigheter tvistar om Stadex-ansvar

Kategoriserad Under: Nyheter

Idag berättar Tv4 att Länsstyrelsen har gjort en omtolkning av Sevesolagen och kommit fram till att de inte alls är tillsynsansvariga för Stadex och andra företag som lyder under den lagen och istället dumpat det ansvaret på Miljöförvaltningen i Malmö.

Nätverket har tidigare påpekat de stora bristerna i samordningen av tillsyn och ansvar kring Stadex och andra högriskföretag i Malmö och har vid våra möten med olika myndigheter och med kommunen påpekat behovet av samordnat ansvar.  Därför är sedan tidigare alla ansvariga nu inbjudna på ett öppet möte och samtal om Stadexfabriken – torsdag 25 mars kl 18.00 i Värner Rydénskolans samlingssal. Både Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen kommer att närvara vid mötet.

TV4 inslaget från idag (3:55 in i klippet)
http://www.nyhetskanalen.se/1.1561424/2010/03/19/myndigheter_i_brak_om_stadex_ansvar