Få löften till grannar på öppet möte

Kategoriserad Under: Nyheter
Räddningstjänsten, Miljöförvaltningen, Kommunalråd och Länstyrelsen var på plats.

Räddningstjänsten, Miljöförvaltningen, Kommunalråd och Länstyrelsen var på plats.

Igår träffade grannar representanter för alla de myndigheter som är ansvariga för Stadex tillstånd och placering. Det blev uppenbart att inte ens de ansvariga är helt säkra på vem som är mest ansvarig och vem som är ansvarig för vad. Stora delar av mötet handlade om lagar och tillstånd och alla i panelen menade att det finns inga lagar som ger utrymme åt dem att dra in några tillstånd eller flytta fabriken. Frågan många ställde sig då var: vad är det för lagar vi har som ger så långtgående rättigheter för enskilda företag, som inte tar hänsyn till medborgarnas rättigheter och som inte ens ger en möjlighet att ändra på de tillstånd som en gång givits?

Vid flera tillfällen sade grannar ifrån och bad panelen att svara direkt på frågor, sluta bolla frågan mellan sig och undrade vem av dem som faktiskt tar ett ansvar  om det händer nåt med fabriken eller om människor omkring blir sjuka.

Jasmina var en av grannarna som ställde frågor och krävde svar.

Jasmina var en av grannarna som ställde frågor och krävde svar.

Konkret framkom iallafall några saker:

Miljöförvaltningen uppmanar närboende som upplever störningar i form av ljud, lukt, utsläpp eller känner till folk som blivit sjuka att höra av sig! De är tacksamma för att få ta del av den informationen som bara de som bor nära har. Man kan maila alla synpunkter till miljo@malmo.se

Miljöförvaltningen lovade även att försöka få till stånd en hälsoundersökning bland de som bor i närheten och bland de som jobbar på fabriken för att klarlägga om det finns en ökad risk för sjukdomar.

Länsstyrelsen berättade att de ska ompröva villkoren i Stadex miljötillstånd och att de har uppmanat Stadex att som ett första steg i en ny ansökan hålla samrådsmöten med grannar – dessa möten borde alla gå på och säga sin åsikt! När väl ansökan har kommit in till Länsstyrelsen så får vem som helst säga vad de tycker och det tas med i beräkningen när de nya villkoren bestäms. Nätverket kommer meddela när dokumenten finns tillgängliga och det är dags att säga sin åsikt!

Hela mötet finns att se på video via dessa länkar:
http://bambuser.com/channel/Imago?page_user_broadcasts=3
http://bambuser.com/channel/Imago?page_user_broadcasts=2
http://bambuser.com/channel/Imago?page_user_broadcasts=0

Sydsvenskan: “Vad ska vi göra som ser röken varje dag?”
Sydsvenskan: Kommunen får ansvaret för miljöfarlig industri
Skånskan: Politiker pressades om Stadex

Sydnytt: Företag och motståndare i öppet gräl