Propylenoxid kvar i maten

Kategoriserad Under: Miljömål, Nyheter, Propylenoxid

Diagram

Mängd CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen) som finns i varor producerade i Sverige.

Propylenoxid är alltså ett sk CMR-ämne och nedanstående information kommer ifrån Miljömål.se:

Kemiska ämnen med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper (s.k. CMR-ämnen) anses vara särskilt farliga ämnen. Enligt delmålet skall nyproducerade varor så långt det är möjligt vara fria från cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen senast år 2007 om varorna är avsedda att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet.

Ca 180 000 ton CMR-ämnen användes för produktion av varor år 2006. Vissa av dessa är syntesråvaror som omvandlas vid användningen. Övriga ämnen, drygt 29 000 ton, finns kvar i varorna. Mängden CMR-ämnen i importerade varor ingår inte i denna mängd.

Dagens utveckling av användningen av CMR-ämnen i varor bidrar inte till att delmålet nås. Det behövs flera åtgärder för att minska användningen av CMR-ämnen vid framställning av varor. Tillståndsplikt för särskilt farliga ämnen (såsom CMR-ämnen) i EU:s kemikalielagstiftning, Reach, kommer troligen att utgöra en viktig grund för att komma en bit på väg mot delmålet.

I den här (klicka) uppställningen över olika E-nummer (tillsatser i livsmedel) ser vi att propylenoxid kan finnas kvar i totalt 17 stärkelsetillsatser:

E1400 – Dextrimerad stärkelse – Bevisligen cancerframkallande kemikalier, epiklorohydrin och propylenoxid, kan finnas kvar i modifierad stärkelse
E1401 – Syrabehandlad stärkelse – se E1400
E1402 – Alkalibehandlad stärekelse – se E1400
E1403 – Blekt stärkelse – Högt blodkolesterol. Sjukliga förändringar i lungorna. Kalkavlagringar i njurarna. Förstoring av blindtarmen. Bevisligen cancerframkallande kemikalier, epiklorohydrin och propylenoxid, kan finnas kvar i modifierad stärkelse
E1404 – Oxiderad stärkelse (ex: Salta Katten) – Se E1403
E1410 – Monostärkelsefosfat – Se E1403
E1411 – Distärkelsefosfat ST (ex: grekisk dressing) – Se E1403
E1412 – Distärkelsfosfat PO – Se E1403
E1413 – Fosfaterat distärkelsefosfat – Se E1403
E1414 – Acetylerat distärkelsefosfat – Se E1403
E1420 – Stärkelseacetat AA (ex: Salta Katten) – Se E1403
E1421 – Stärkelseacetat VA (ex: Salta Katten) – Se E1403
E1422 – Acetylerat distärkelsedipat (ex: Vita bönor i tomatsås) – Se E1403
E1440 – Hydroxipropylstärkelse – Se E1403
E1442 – Hydroxipropyldistärkelsefosfat (ex: grönsaksfond, Ädel, hollandaisesås) – Bevisligen cancerframkallande kemikalier, epiklorohydrin och propylenoxid, kan finnas kvar i modifierad stärkelse
E1450 – Natriumoktenylsuccinatstärkelse – Se E1442
E1451 – Acetylerad oxiderad stärkelse – Se E1442