Pressmeddelande: Fabriken utgör fortfarande en risk

Kategoriserad Under: Nyheter

Pressmeddelande 2010-05-05

Nätverket för en giftfri stadsmiljö välkomnar beskedet att Stadex säkerhetsarbete resulterat i en lägre sannolikhet att människor i fabrikens omgivning kommer att utsättas för hälsorisker eller risker för eget liv vid en olycka.

Samtidigt betyder inte en minskad sannolikhet för en olycka eller för utbredningen av en olycka att risken är borta.  Det är inte acceptabelt att ha en fabrik som använder giftiga och högexeplosiva ämnen i stora mängder ett stenkast från bostadshus och skolor. Faran försvinner när de farliga ämnena byts ut eller fabriken flyttar utanför tätbebyggelse.

Vi beklagar också att inte mer vikt läggs vid de boendes hälsa och säkerhet i debatten kring Stadex. Det är de närmast boende som ständigt vistas i fabrikens närhet som bör stå i fokus när det diskuteras risker och konsekvenser angående Stadex och andra högriskföretags placeringar i tätbebyggt område.

Nätverket kommer att fortsätta att kräva av politiker och myndigheter att fortsätta agera på alla plan för en långsiktigt hållbar lösning för en giftfri stadsmiljö.