Stöduttalande angående arbetsplatskonflikten på Stadex

Kategoriserad Under: AB Stadex

Stadex AB är en fabrik och arbetsplats som ligger i direkt anknytning till bostadshus och offentlig verksamhet i Malmö. En fabrik som i sin produktion använder sig av så farliga och skadliga ämnen att det vid en olycka på arbetsplatsen kan få ödesdigra konsekvenser för såväl personal som för de boende i närområdet.

Stadex ledning har nu drivit igenom arbetsvillkor som fackliga företrädare menar ”knäcker dess personal”.

Vi i Nätverket för en giftfri stadsmiljö menar att detta är en alarmerande situation som bör tas på största allvar. Att anställda på Stadex känner sig tvingade att använda fackliga stridsåtgärder för att på ett säkert sätt kunna klara sina arbetsuppgifter visar på en konflikt som inte endast berör de stridande parterna. När de larmar om en ohållbar arbetssituation larmas om en hälsofara för hela Malmö.

Vi stödjer därför de anställda i den fackliga konflikt som pågår på Stadex. Ingen ska behöva ha en arbetsplats eller boendemiljö som hotar sitt fysiska välmående.