Svar på samråd om sevesoanläggningen Purus tillstånd för kromsyra på Norra Grängesbergsgatan

Kategoriserad Under: Miljötillstånd, Nyheter, Seveso

Under förra veckan var vi många i närområdet som fick brev från företaget Purus Plating. Purus Plating hette tidigare Malmaverken, och har legat på Norra Grängesbergsgatan 7a sedan 30-talet, där de tillverkar vvs-artiklar med ytbehandling med förkromade kopparrör som specialitet.
De är precis som Stadex en sevesoanläggning, alltså en anläggning som omfattas av kraven i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor – dock med den lite lägre klassningen – och måste därför be om alla berördas åsikter när nya tillstånd ska sökas, genom så kallat samråd. De söker nu tillstånd hos Länsstyrelsen att fortsätta sin produktion men eftersom Länsstyrelsen har bedömt att verksamheten medför betydande miljöpåverkan på grund av den stora mängd kromsyra som företaget hanterar måste ett sk utökat samråd ske med oss omkringboende.
Här kan du läsa brevet som Purus skickade ut >>

Nätverket har skrivit ihop ett svar och skickat till Länsstyrelsen Skåne, Miljöförvaltningen Malmö Stad och Purus, som följer här nedan. Alla som vill har möjlighet att skicka in synpunkter, kommentarer och åsikter! Skicka dem innan den 29 februari till:
miljo@malmo.se (Miljöförvaltningen)
Rune.Brandt@lansstyrelsen.se (Länsstyrelsens tillståndsprövning)
pb@purus.se (Purus)

Till
Miljöförvaltningen Malmö Stad
Länsstyrelsen Skåne

angående PURUS PLATING AB utökat samråd i samband med tillståndsprövning

Vi i Nätverket för en Giftfri Stadsmiljö vill uttrycka vår oro kring den fortsatta kemikaliehanteringen i Annelunds industriområde.

Som reaktion på PURUS utskick om ny tillståndsprövning i närområdet har vi blivit kontaktade av grannar som är oroliga för sin hälsa och för sina barn på närliggande förskolor, efter att ha informerat sig om kromsyrans cancerframkallande och giftiga egenskaper. För bara ett år sedan förde Echa (European Chemicals Agency) upp kromsyra på EU:s kandidatförteckning över ämnen med särskilt farliga egenskaper.

Vi har flera gånger de senaste åren påpekat olämpligheten i att ha Sevesoklassade verksamheter så nära bostadshus, förskolor, föreningar och arbetsplatser. Så stor hantering av kemikalier, i detta fallet kromsyra, bör ske utan miljö- och hälsorisk för vanliga medborgare – utanför staden! Inte mitt i den.

Vid förkromning används PFOS-relaterade ämnen. PFOS är högflourerade ämne som är extremt svårnedbrytbart samt bioackumulerande, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer. Sedan 2008 är PFOS förbjudet i hela EU, dock undantogs då bland annat förkromning, något som Kemikalieinspektionen (KemI) i en rapport från 2004 hade föreslagit skulle inkluderas vid förbud och utfasning av farliga ämnen. Men enligt KemI 2009 så ska ”dessa undantag ses över av kommissionen så snart ny information, ny och bättre teknik och säkrare användning blir tillgänglig och på sikt ska även denna användning av PFOS avvecklas”.
Det är alltså ämnen som räknas med att utfasas inom en snar framtid – varför då fortsätta ge tillstånd nu?

Vi är väl medvetna om att verksamheten (i form av Malmaverken) har funnits i området i ca 80 år, men precis som i fallet med Avebe Stadex, så har mycket hänt sedan den ursprungliga etableringen. Området är inte längre bara ett industriområde – det omgärdas nu av bostäder, förskolor, dagverksamhet, föreningar och småverksamheter och genom området passerar tusentals människor om dagen. Det enda som förhindrar att psykologiskt knyta Rosengård närmare centrum är alltså en handfull miljöfarliga företag som fungerar som en industriell barriär mellan stadsdelarna.

Vi uppskattar dock att ha fått ta del av det korta informationsbladet (som inte borde ha kommit bara på svenska), och vi vill väldigt gärna ha tillsänt oss den senaste säkerhetsrapporten samt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tas fram.

Malmö 2012-02-26

Nätverket för en Giftfri Stadsmiljö
www.giftfristad.nu