“Vi är väl förberedda”

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter

Räddningstjänsten tillsammans med Stadexpersonal.Enligt Sevesolagstiftningen har kommunen en skyldighet att informera berörda (boende i området) om de risker verksamheten medför och hur de ska bete sig vid en olycka.

Det är väldigt få i omgivningen runt Stadex som vet hur farlig verksamheten är, eller hur man ska agera om något händer. Och istället för att informera om detta så har kommunen, genom dåvarande Malmö Brandkår (Räddningstjänsten) tillsammans med Stadex utformat en folder med titeln “Vi är väl förberedda“, syftandes på att företaget vet hur de ska agera om något händer. Genom foldern (som ingen nuvarande granne har fått) menar de att de “uppgraderar miljöengagemanget och vill därför informera alla närboende om vår verksamhet och vårt säkerhetsarbete. Vi är väl förberedda om något skulle hända.

I foldern nämns ingenting om att propylenoxid är cancerogent, eller att det är ett ämne som ska utfasas senast 2010 enligt Sveriges Miljömål.

I foldern säger Stadex och brandkåren, och citerar Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen), att de är skyldiga att informera människorna som bor och verkar i närområdet:
Allmänhet, samtliga företag och bostadsföreningar i området informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och vad man ska göra vid en eventuell olycka“.

Problemet bara är att inga nuvarande aktörer i området har fått sådan information – varken boende eller andra som verkar här. De skriver istället i sin folder att “Stadex har under normal arbetstid även möjlighet att, via fax och telefon, snabbt informera närmaste grannarna om eventuell fara”. Vad händer då med alla boende som sover i sina lägenheter 120 meter från fabriken om det sker en olycka på natten? Och är verkligen Stadex säkerhetsplan sådan att när en olycka händer, så sätter sig genast ett gäng vid telefonerna och faxarna och informerar grannarna (varav de inte har så mångas nummer)?

Räddningstjänsten tillsammans med Stadexpersonal.

På bilder i foldern poserar brandkårens personal tillsammans med Stadex personal, och invaggar oss i en känsla av trygghet och att allt är under kontroll.
I sin egen tidning Sirenen (03/2005), kommenterar Räddningstjänsten informationsfoldern så här:
“‘Om olyckan är framme…’, ‘Skydda dig…’ – det är vanliga rubriker när räddningstjänsten informerar. Men när
Sevesoföretaget Stadex tillsammans med räddningstjänsten i Malmö informerade om företaget och dess säkerhetsarbete och risker, då valdes ett annat tonläge. ”Vi är väl förberedda” är rubriken, broschyren informerar om vilka resurser som finns för att hantera företagets risker.
– Stadex månar om att ge bra information, vårt varumärke hjälper dem.”

Läs hela foldern “Vi är väl förberedda” här –>