Riskavstånd

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Riskavstånd

karta_postOm en olycka med propylenoxid skulle hända finns det framförallt två faror för de som bor och verkar nära  Stadex:

1. Flambrand/gasmolnsexplosion. Vid en gasmolnsexplosion kan det ge allvarliga skador på byggnader och människor på AB Stadex område, och skador på glasrutor och liknande på ett område upp till 300 meter från AB Stadex område. Skador på människor och omfattande förstörelse av glasrutor kan ske på ett område upp till 115 meter.

2. Toxiskt gasmoln. Om ett toxiskt gasmoln skulle spridas, så kan det nå så långt bort som 1400 meter från Stadex (Mätbart med 10ppm*, som är takgränsvärde för propylenoxid). Upp till 200 meter från olycksplatsen kan värden mätas upp till 200ppm (förnimbarhetsgränsen). Jämför detta med värdet 2000ppm, som innebär direkt livsfara.  Befinner man sig alltså inom 200 m från olycksplatsen kan det innebära direkt livsfara!

Källa: Utsläpp av propylenoxid vid STADEX AB, Malmö, upprättad av Berit Andersson vid Institutionen för brandteknik, LTH, daterad februari 1991 (klicka här för att läsa hela)
*ppm = parts per million

I en riskanalys från Räddningstjänsten Syd (fd Malmö Brandkår) bedömer man trots detta att det inte finns några risker bortom 280 meter från Stadex. Däremot anser man det inte lämpligt att det inom detta avstånd finns boende eller sovande personer:

- På ett avstånd från 0 till 160 meter från AB Stadex kan ingen publik verksamhet etableras. Lämplig verksamhet kan vara lättare industri med lågt personantal.

- På ett avstånd från 160 till 280 meter från AB Stadex bör inga samlingslokaler, dvs lokaler där det vistas fler än 150 personer, förekomma. Inte heller boende, sovande eller på annat sätt sängliggande personer. Lämplig verksamhet är kontor och annan dagtidsverksamhet som inte involverar mer än 150 personer.

Räddningstjänstens förslag till skyddsavstånd

Källa: AB,Stadex, Malmö. Kvantitativ Riskanalys, QRA, upprättad av Malmö Brandkår, diarienr 516/00, daterad 2000-04-04 (klicka här för att läsa hela)