Uttalande från Chemsec

Kategoriserad Under: Nyheter, Propylenoxid

Propylenoxid är både en C2a och en M2a så det är minst sagt olämpligt att ha sådana kemikalier i ett bostadsområde. Den finns på SIN Listan.
- Jerker Lighthart på Chemsec, International Chemical Secretariat

C2 och M2 hänvisar här till klassningen CMR, som klassar kemikalier som C, cancerframkallande, M, mutagena och R, reproduktionstoxiska.
SIN-listan är den lista över särskilt farliga kemikalier som Chemsec har utarbetat och samlat information om, baserat på EUs kemikalielagstiftning REACH.