Industriverksamhet i J-område

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter

Stadsplan masugnen-webbDetaljplanerna för de flesta tomterna i Sofielunds industriområde har beteckningen J. Det har även området som Stadex ligger på, som kallas Masugnen.

Så här säger Stadsplanebestämmelserna om områden betecknat med J:
“§1 Kvartersområde för industriändamål (J)
1) Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad
Från http://xyz.malmo.se/website/asp/Planer_lmv.asp?PLAN=PL361