Stadex skaffar hemsida

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Seveso

Stadex VD, Jan Venneman, meddelar över telefon till nätverket idag att företaget inom en vecka avser starta upp en svensk hemsida.

Nätverket välkomnar verkligen en sådan hemsida, efter tio år med en Sevesolagstiftning som säger att information till allmänheten om högriskföretag ska “lämnas till allmänheten minst vart femte år och därutöver hållas ständigt aktuell och ständigt tillgänglig.” (Länk till källa: http://www.seveso.se/seveso/templates/Page____26.aspx )

Det är ett steg i rätt riktning att företaget tagit åt sig så snabbt om vikten att informera allmänheten, och fortsätter arbetet i denna takt hoppas vi snart kunna se en giftfri stad, där ämnen som propylenoxid inte längre används i produktion i tätbebyggd miljö.