Om en olycka sker

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Riskavstånd

Varningssignalen  – Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka så varnas allmänheten genom varningssignalen Viktigt Meddelande.

viktigt_meddelande

Signalen Viktigt meddelande: 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad. Signalen pågår i minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du:

  • Gå in
  • Lyssna på radio eller se SVT-Text sid 599
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Varningssystemet testas fyra gånger per år. Viktigt meddelande-signalen, följd av signalen “Faran över”, testas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00. Informationen kan också komma i TV och text-TV.

Information hämtad från Räddningsverket.se