Propylenoxid

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Propylenoxid

Det som gör AB Stadex verksamhet till ett högriskföretag och ett företag som omfattas av Seveso-direktiven, är dess hantering av ämnet propylenoxid.

Här är ett säkerhetsdatablad om propylenoxid  –>

Propylenoxid är en färglös vätska och den är extremt brandfarlig (klass 1) och extremt giftig.  Den kan också bevisligen ge cancer (Cancerframkallande Grupp C (AFS) och ärftliga genetiska skador.

Riskfraserna som den lyder under är:
R-45: Kan ge cancer
R-46: Kan ge ärftliga genetiska skador
R-12: Extremt brandfarlig
R-20/21/22: Farlig vid inandning, hudkontakt och förtäring
R-36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Extremt BrandfarligGiftig