Om Stadex

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter

Stadex
På Kopparbergsgatan i Sofielunds Industriområdet ligger Stadex, en fabrik som producerar stärkelse till livsmedelsindustrin. Inom produktionen används det livsfarliga ämnet Propylenoxid. Detta ämne har bevisats vara cancerframkallande och ge upphov till ärftliga mutationer. Detta ämne är särskilt farligt för gravida och barn. Teoretiskt kan i många fall en enda exponering för en mycket låg dos orsaka bestående skador som på sikt kan utvecklas till cancer. Stadex har tillstånd att på sitt område, lagra upp till 53 ton av denna mycket giftiga och brandfarliga gas som har en väldigt hög explosionsrisk.

Historik och område
Fabriken startades 1959 och området kring Kopparbergsgatan och Norra Grängesbergsgatan var då ett industriområde beläget i utkanten av Malmö. Sedan dess har staden växt och Rosengård och andra stadsdelar har vuxit fram runt om Stadex. Till och med skolor är nu belägna bara ett stenkast från fabriken. Malmö Stad säger sig har varit ovetande över den livsfara som fabrikens produktion utgör när de byggde husen. Det var inte heller förrän 1992 som en första tillståndsprövning av Stadex gjordes enligt miljöskyddslagen och då beviljades. Då hade bostadshusen och skolorna varit en del av området sedan länge.

Stadex

Produktion
Stadex har sedan 1998 tillstånd enligt miljöskyddslagen att tillverka 36 000 ton stärkelsederivat om året. Produktionen uppgick 2008 till 21 455 ton.
Produktionen drivs i sex-skift dygnet runt. Basråvara  är så kallad nativ stärkelse utvunnen ur potatis, majs, tapioka och vete. Stärkelsederivaten tillverkas genom behandling av den nativa stärkelsen med fysiska och/eller kemiska processer.

Kemikalier
Vid tillverkningen används stora mängder kemikalier, och därför finns hela tiden mycket stora mängder kemikalier lagrade på fabriksområdet, såväl i flytande som i pulverform. Produktionen varierar från år till år, i ständigt ökande takt, och därmed också kemikalieanvändningen. Vid maximal produktion beräknas huvudsakliga förbrukningen till:
Råstärkelse                   38 000 ton
Natriumsulfat                 2 500 ton
50%-ig natriumlut             540 m³
38%-ig svavelsyra         1 100 m³
Propylenoxid                  2 000 m³
Natriumhypoklorit               85 m³
Ättiksyreanhydrid             130 m³
Fosforoxitriklorid          6 000 liter
Väteperoxid                        14 ton

Under 2008 anger Stadex i sin Miljörapport att man använde 1137 m³ propylenoxid. Omräknat i vikt är detta lika med 944 ton!