Orenad luft släpps ut i bypass-skorsten

Kategoriserad Under: Nyheter, Propylenoxid

Vi har tidigare läst det senaste miljötillståndet (från 2005), där Länsstyrelsen godkände Stadex begära om att få släppa ut orenad luft med hög mängd propylenoxid genom en bypass-skorsten. När vi haft möten med politiker och myndigheter har vi frågat hur de ställer sig till detta och vilka kontroller som görs.

Miljöförvaltningen bekräftade då vår misstanke om att det inte finns några restriktioner på hur mycket propylenoxid som Stadex i praktiken kan släppa ut genom bypass-skorstenen. Inga gränsvärden har angetts för utsläpp genom denna skorsten, som används när det finns en för hög koncentration av propylenoxid vilket gör att man inte kan rena luften genom förbränning. Denna orenade luft släpps då rakt ut i omgivningen.

Miljöförvaltningen bekräftar även att inga mätningar har gjorts från deras sida på över tio år och att de okritiskt godtar Stadex egna mätningar. Avebe, koncernen bakom Stadex, har själv kommenterat sitt bristande säkerhetsarbete, där den interna attityden är att man sätter ökad produktion framför verksamhetens säkerhet. En ökad produktion innebär en ökning av användandet av propylenoxid i produktionen, vilket leder till ett större utsläpp av orenad luft genom bypass-skorstenen. Detta är en stor säkerhetsrisk för de närboende, särskilt som det inte ens existerar några gränsvärden för propylenoxid att jämföra med ens om en mätning skulle göras!

bypass