Lärarförbundet stödjer kravet på att Stadex flyttar

Kategoriserad Under: Nyheter

I området runt Stadex finns förskolor och skolor. Dessa är dynamiska verksamheter där det snabbt sker förändringar och som innehåller många människor, alltifrån små barn till anställda vuxna. Den närhet som verksamheterna har till Stadex kan i händelse av en olycka innebära en våldsam effekt som kan skada såväl människor som egendom. Vilken beredskap finns för ett sådant händelseförlopp är en fråga som Lärarförbundet ställer sig?

Det är ur ett arbetsmiljö perspektiv helt oacceptabelt att Stadex fortsätter sin produktion innehållande ämnet Propylenoxid, i sådan närhet till förskolor och skolor. Södra Innerstaden, Rosengårds stadsdel samt dess Rektorer måste ha tillgång till rätt information och all personal i området måste ha densamma. En beredskap skall byggas upp nu! Vi kan inte vänta på det beslut som slutligen är oundvikligt: flytta produktionen någon annanstans!

Henrik Wollter
Huvudskyddsombud
Rosengårdssektionen
Lärarförbundet, Malmö