Propylenoxid används mest av Skånes utfasningsämnen

Kategoriserad Under: Miljömål, Nyheter, Propylenoxid
utfasningsämnen

Bilden kommer från del3 av rapporten

Under 2006 kartlade Länsstyrelsen Skåne de utfasningsämnen (ämnen som ej bör användas) som finns i regionen. Syftet var att hjälpa kommunerna i sitt tillsynsarbete och ta fram strategier för att möta det nationella miljömålet Giftfri Miljö (läs mer här).

I rapporten kan vi läsa att Propylenoxid är det utfasningsämne som används i störst mängd – drygt 1000 ton. Stadex använde 944 ton propylenoxid i sin produktion under 2008 .