Riskavstånd – jämförelse mellan Malmös högriskföretag

Kategoriserad Under: Nyheter, Riskavstånd

Jämfört med andra riskanläggningar i Malmö sticker Stadex ut som en anläggning med stor negativ skillnad mellan riskavstånd och avstånd till bostäder. Se graf nedan. Data tagen från rapporten Riskhänsyn vid fysisk planering – en detaljstudie av Malmö Hamn, sid 40.

riskavstånd graf

Med dessa uppgifter om riskavstånd kommer Stadex på tredje plats efter Rangerbangården och Containerterminalen. Rangerbangården ligger vid Malmö Centralstation och är en godsbangård där man rangerar godsvagnar. Rangering är en form av växling, som syftar till att bilda tåg av vagnar som ankommit med andra tåg.  På Containerterminalen sker lastning och lossning av hela containers, trailers och växelflak. Rapporten skriver att hanteringen av farligt gods där utgör en väldigt liten del av den totala verksamheten och man ansåg det inte nödvändigt att utreda anläggningens säkerhet vidare i rapporten.

Tillsammans med Rangerbangården är alltså Stadex den anläggning som sticker ut genom att ha extremt stor skillnad mellan hur nära bostäder ligger (75m) och där de borde ha legat enligt känt riskavstånd (1400m). I jämförelse dem emellan skiljer Stadex ut sig genom att ha många fler sk skyddsobjekt i sin närhet, dvs skolor, vårdinrättningar, dagis mm.