Krönika i Södra Innerstadstidningen

Kategoriserad Under: Nyheter

sitidningen-webbI årets sista Södra Innerstadstidning fick nätverket chansen att skriva gästkrönikan. Tidningen finns att läsa som pdf här:

http://www.malmo.se/Kommun–politik/Stadsdelar/Sodra-Innerstaden/Stadsdelstidningen/pagefiles/SI-tidningen-nr-4-2009.pdf

Ordföranden för Södra Innerstadens stadsdelsnämnd, Marianne Giheden (s), svarar på krönikan på tidningens hemsida, och där lovar hon att: “till stadsdelsfullmäktiges sammanträde den 20 januari initiera ett ärende angående att Malmö kommun kraftigt agerar för en flytt av Stadex”. (läs svaret här >>)

Här är hela vår krönika:

Bort med giftet nu!

Nätverket för en Giftfri Stadsmiljö bildades i ljuset av att en opinion samlats kring kravet att fabriken Stadex måste sluta använda giftet propylenoxid i sin produktion, eller flytta fabriken till ett lämpligare område. Genom manifestationer, mediauppmärksamhet och möten med våra folkvalda politiker och kommunens myndigheter har vi försökt få svar och få ansvariga att agera. I dagarna utlovade ledande företrädare för majoritetsstyret i Malmö att en informationskampanj ska sjösättas till nästa år. Och visst, det är verkligen på tiden att vi får veta hur vi ska agera när larmet går, men det tar inte bort risken vi utsätts för.

Det är möjligt att Stadex följer alla föreskrifter – men frågan är hur Länsstyrelsen alls anser det rimligt att ge tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet i så nära anslutning till bostäder, och dessutom tillåta utsläpp av obegränsade mängder av ett cancerframkallande ämne som enligt Sveriges miljömål ska utfasas redan nästa år. Vi kräver helt enkelt att Länsstyrelsen omprövar miljötillståndet.

Alla berörda myndigheter och politiker är rörande överens om att Stadex ligger på en högst olämplig plats. Fabriken är en kvarleva från det industriella Malmö och dess placering bör omvärderas som ett led i Malmö Stads miljöarbete för att skapa en hållbar stad. Att Stadex var först på plats är inget argument för att hålla hela området som gisslan och utsätta både närboende och barnen i skolorna för en risk som kan resultera i cancer och andra långsiktiga skador. Vi kräver nu att Malmö Stad genast ser till att flytta fabriken, och därmed garantera att vår hälsa och säkerhet prioriteras högst.

Det duger därför inte att kommunen, Länsstyrelsen och Stadex pekar finger på varandra i frågan om vems ansvar det är att lösa problematiken. Vi som bor och verkar här måste leva med risken varje dag. Vi kräver inte bara information, vi kräver att alla parter pratar med varandra och ser till att lösa det tillsammans. Här har även Södra Innerstadens stadsdelsnämnd en självklar roll att spela.

Vi uppmanar alla Malmöbor att gå in på www.giftfristad.nu och skriva under namninsamlingen och att hjälpa till att pressa på både politiker och myndigheter. Tillsammans kan vi påverka!