Skånskan: Villkoren för Stadex ska omprövas

Kategoriserad Under: Miljötillstånd, Nyheter

Skånskan har idag en artikel, som ännu inte återfinns på nätet. Men så här står det i den:

VILLKOREN FÖR STADEX SKA OMPRÖVAS
Nästa år inleder länsstyrelsen en omprövning av villkoren för Stadex-fabriken vars hantering av det farliga ämnet propylenoxid vållat starka protester den senaste tiden. Men lokaliseringen berörs inte.

– Även om det innebär en början går processen alldeles för långsamt och omprövningen kan heller inte tvinga fram den nödvändiga flyttningen av verksamheten, säger Johanna Nilsson i Nätverket för en giftfri stadsmiljö, som har en lång rad föreningar, företag och privatpersoner bakom sig.

Stadex, som tillverkar stärkelse och ligger i Sofielunds industriområde, har numera många bostäder och även skolor i närområdet.

Tillstånd enligt miljöskyddslagen beviljades 1992 och gäller utan tidsgräns. Men enligt ett regeringsuppdrag ska länsstyrelsen initiera omprövning av alla gamla tillstånd så att de senast 2015 anpassas till miljöbalken som infördes 1999.

– I Skåne omfattas ungefär 250 anläggningar och Stadex ligger på plats 25 på vår prioriteringslista, säger enhetschef Rune Brandt på länsstyrelsen.
Det betyder att länsstyrelsen under nästa år kommer att begära att Stadex lämnar in en ny tillståndsansökan.
– I bästa fall kan den komma in efter sommaren och sedan brukar handläggningen ta ett år, säger Rune Brandt.

Men den paragraf i miljöbalken som omprövningen sker utifrån säger att villkoren inte får bli så hårda att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras.
– Det är positivt att prövningen innebär samråd och möjligheter att komma med synpunkter, men grundproblemet blir inte löst, säger Johanna Nilsson.