2010 – sammanfattning och kampen fortsätter!

Kategoriserad Under: Nyheter

Det var ett tag sedan ni hörde från oss – låt oss ge er en liten uppdatering!

1. Möten, media och massunderteckningar
2. Kraven
3. Vad händer nu?
4. Du kan agera!

Läs mer här nedan:

1. MÖTEN, MEDIA OCH MASSUNDERTECKNINGAR
Under slutet av hösten så samlade sig folket, särskilt vi grannar och närboende runt fabriken Stadex, och protesterade kraftigt mot den nyfunna vetskapen att vi bor granne med en fabrik som är farlig för vår säkerhet och hälsa, och dessutom förhindrar Malmö att utvecklas.
Det blev en mediastorm, och vi har försökt samla alla notiser och nyheter under I media
Vi har också samlat lite bilder på Facebook >>

Fram till att Malmö Stad programmerade om sin hemsida Malmöinitiativet så formligen vällde namnunderskrifterna in. Mitt under kampanjen gjordes det svårare att skriva på (e-postbekräftelse, som hos många hamnade i skräpkorgen), men trots det är vi nu uppe i 2995 namnunderskrifter – dvs 2500 fler än något annat initiativ.
Fortsätt sprida namninsamlingen: http://epetition.malmo.public-i.tv/epetition_core/community/petition/353

Vi förstod snabbt att frågan var komplicerad – det var många myndigheter och många lagar inblandade. Det hjälps inte heller av att myndigheterna pekar på varandra. För att skaffa oss information och framföra krav så hade vi i tur och ordning möten med:
- Kommunalråd (Anders Rubin och Lari Pitkä-Kangas)
- Miljöförvaltningen (tillsynsmyndighet för miljötillståndet)
- Räddningstjänsten Syd (tillsyn över brand/explosion och Sevesoverksamheter)
- Länsstyrelsen (tillståndsgivare för miljötillståndet)

Vi lyckades reda ut hur allas olika ansvar ser ut – och vi har krävt myndighetssamverkan mellan dem, för att ta tag i frågan och inte peka på varandra!
Läs mer om detta här >>

2. KRAVEN
Vi kräver:
Av Stadex: flytta fabriken eller sluta använda propylenoxid!
Av Stadsbyggnadsnämnden: ompröva tillståndet att hantera propylenoxid, alt.förnya inte det när det går ut 2013!
Av Malmö Stads politiker: Se över stadsplaneringen över området och se till att hitta sätt att kunna flytta fabriken, NU – skjut inte frågan på framtiden!

3. VAD HÄNDER NU?
LÄNSSTYRELSEN OMPRÖVAR VILLKOREN
Under 2010 ska Länsstyrelsen ompröva villkoren i Stadex miljötillstånd. Det ska göras enligt en paragraf i miljöbalken (24kap §3) som innebär att villkoren inte får ändras på sådant sätt att verksamheten inte kan fortsätta. Men vi som grannar och aktiva i området får yttra oss i frågan och Stadex måste hålla ett samrådsmöte med de närmast berörda. I denna process kommer vi se till att göra vår röst hörd!

RISKANALYS PÅ STADSDELSNIVÅ
Det ska göras en riskanalys på stadsdelsnivå över Stadex verksamhet.

POLITIKER LOVAR AGERA
Två enskilda politiker har lovat agera i frågan om Stadex:
- Ewa Bertz (fp) frågade kommunfullmäktige vad man tänkte göra och har lovat agera på kommunnivå. Se webb-tv >> (kap 4)
- Marianne Giheden (s) som är ordörande i Södra Innerstadens stadsdelsnämnd säger att hon den 20 januari tänker föreslå att Malmö kommun kraftigt agerar för en flytt av Stadex. Se mer här >>

INFORMATION TILL NÄROMRÅDET
Räddningstjänsten, kommunen och Stadex har i år lovat att följa lagen och komma ut med information till närområdet om riskerna med fabriken. Enligt lag ska Stadex betala den, och den ska bland annat innehålla uppgifter om vilka farliga ämnen som hanteras och deras farliga egenskaper + information om vilka allvarliga olyckor som skulle kunna inträffa och möjliga följder av dessa för människor och miljö.
Se mer här >>

4. DU KAN AGERA!
Detta kan DU göra redan nu:

SPRID NAMNINSAMLINGEN
* Skriv på namninsamlingen på nätet! Länken är http://epetition.malmo.public-i.tv/epetition_core/community/petition/353
* Samla namnunderskrifter på papper. Färdigt dokument finns att ladda ner ner (klicka här)

MAILA MILJÖFÖRVALTNINGEN
Under 2010 ska Länsstyrelsen ompröva villkoren i Stadex miljötillstånd. Då ska Miljöförvaltningen yttra sig och om de vet vilka klagomål närboende har, så är de tvungna att skriva med det. Maila därför Miljöförvaltningen och berätta om alla olägenheter – lukt, larm, buller, stoftutsläpp, sjukdomar mm!
Maila till: miljo@malmo.se

LÄNSSTYRELSEN
Även Länsstyrelsen tar emot synpunkter från närboende och måste svara på dessa och ta med dem när de behandlar Stadex miljötillstånd under 2010.
Maila till: rune.brandt@lansstyrelsen.se och mikael.eddegren@lansstyrelsen.se

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
Förutom miljötillstånd (som Länsstyrelsen ger) så ger Malmö Stadsbyggnadskontor Stadex tillstånd att hantera bl.a. propylenoxid enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det tillståndet går att ompröva och återkalla och det är alltså Malmös politiker som kan påverka det. Stadsbyggnadsnämnden bestämmer även om stadsplaner och bygglov.
Maila till: anders.rubin@malmo.se

POLITIKER I MALMÖ
Dessa politiker har hittills lovat att de ska agera för en giftfri miljö i frågan om Stadex. Kontakta dem gärna och fråga hur det går!
Anders Rubin (s), kommunalråd och ordförande stadsbyggnadsnämnden, anders.rubin@malmo.se/040-341009
Lari Pitkä-Kangas (mp), kommunalråd, lari.pitka-kangas@malmo.se/040-344095
Ewa Bertz (fp), kommunalråd, ewa.bertz@malmo.se/040-343707
Morgan Svensson (v), stadsdelsfullmäktigeledamot Rosengård, morgan.svensson@malmo.se/040-341008
Ulla Herbert (fp), stadsdelsfullmäktigeledamot Rosengård, ullaherbert@hotmail.com/040-943338
Marianne Giheden (s), ordförande stadsdelsfullmäktige Södra Innerstaden, marianne.giheden@malmo.se/0734-222833
Andreas Konstantinides (s), ordförande stadsdelsfullmäktige Rosengård, andreas.konstantinides@malmo.se/040-343463

GÅ MED I NÄTVERKET
Nätverket för en giftfri stadsmiljö är öppet för alla som vill engagera sig för en giftfri stadsmiljö – såväl privatpersoner som föreningar, organisationer, grupper och företag.

Fyll i formuläret här om du vill gå med i nätverket!

PS. Vi planerar en stor demonstration inom den närmaste framtiden – håll utkik här och på Facebook efter nyheter!