Södra Innerstaden diskuterar Stadex

Kategoriserad Under: Nyheter

Idag, onsdag 20 januari, ska frågan om Stadex diskuteras i Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige.
Ett förslag har lagts om att be att kommunstyrelsen ber Länsstyrelsen ompröva miljötillståndet.

Alla kan komma och lyssna på mötet (dock inte uttala sig).
Tid: från kl 16.30 och framåt (punkten om Stadex står som nr 12 på dagordningen)
Plats: Folkets Hus på Nobeltorget (Olof Palmes plats 1)

Här är hela förslaget om Stadex: http://giftfristad.nu/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/SI-Stadex.pdf

Här är hela dagordningen: http://malmo.se/Kommun–politik/Stadsdelar/Sodra-Innerstaden/Stadsdelsfullmaktige/pagefiles/kallelse0120.pdf
Det här är Södra Innerstadens fullmäktige: http://malmo.se/Kommun–politik/Stadsdelar/Sodra-Innerstaden/Stadsdelsfullmaktige.html