Lokaltidningen: “Nu krävs det att politikerna vågar ta tag i frågan”

Kategoriserad Under: Nyheter

I veckans Lokaltidningen Malmö återfinns en intervju med två medlemmar ur nätverket.

Kärnan i artikeln – och i situationen som helhet för nätverket just nu – sammanfattas väldigt bra i citatet:

– Vi kämpar för något som vi tror på och har aldrig tänkt tanken på att ge upp. Men nu är det upp till politikerna att agera. Länsstyrelsens omprövning kan bara leda till strängare krav. Politikerna kan peka ut riktlinjer för området och ställa krav på vilken sorts verksamhet som får finnas där. Det gäller att de vågar ta tag i det nu!