Stadex moderkoncern dömd i EU-domstol

Kategoriserad Under: Nyheter

På fredag har filmen The Informant! premiär på Spegeln i Malmö. Filmen bygger på en sann historia där den högt uppsatte företagschefen Michael Whitacre (Matt Damon) agerar informatör åt FBI och avslöjar en mångmiljardsvindel som fick verkningar över hela världen.

Företaget Whitacre arbetade för är det nordamerikanska livsmedelskemiföretaget Archer Daniels Midland Company (ADM). För att kontrollera marknaden och hålla priserna uppe organiserade företaget en kartell kring produkten citronsyra (citric acid) med sina internationella konkurrenter mellan 1987 och 1995.

Under flera år som informatör bandade Whitacre samtal och möten där avtalen i priskartellen slöts, och hela affären slutade med höga böter och fängelsedomar för de högsta ADM-cheferna, inklusive Whitacre själv.

Som följd av utredningen av ADM gav det amerikanska justitiedepartementet under 1997 och 1998 information till EU-kommissionen om att även europeiska bolag medgett att de medverkat i kartellen. Ett av dessa företag var AVEBE - moderföretaget till det omtalade stärkelseföretaget Stadex i Malmö.

I mars 2002 dömde kommissionen AVEBE tillsammans med ADM och tre företag till (Akzo Nobel, Roquette Frères och Fujisawa Pharmaceutical Company) till totalt € 37,13 i böter för kartellbildning kring natriumglukonat. Utredningen visade att företagen deltog i en hemlig kartell mellan 1987 och 1995 och då tillsammans svarade för nästan hela världsproduktionen av natriumglukonat! Genom kartellen fastställde de priset på produkten och delade upp marknaden mellan sig. Kommissionen kommenterade domen med att: “Avtalet utgör en mycket allvarlig överträdelse av gemenskapens konkurrensbestämmelser, vilket förklarar de höga böter som företagen dömdes till.”

Företagen överklagade kommissionens beslut till Court of First Instance 2006, som fastställde beslutet. ADM överklagade sedan till EU-domstolen, som ogillade överklagandet och till slut fastställde domen den 19 mars 2009.

Länkar till EU-domarna:
(2009) EU-domstolen: Antitrust: Commission welcomes European Court of Justice judgment in sodium gluconate cartel case
(2009) Hela domen: Archer Daniels Midland Co. mot Europeiska Kommissionen
(2006) First court of Justice: Competition: Commission welcomes Court of First Instance judgments in Sodium Gluconate cartel case
(2002) EU-kommissionen: Commission fines five companies in sodium gluconate cartel

Filmen bygger på en bok av den grävande New York Times-journalisten Kurt Eichenwald, som lyssnat på alla inspelningar och intervjuat över 100 medverkande i utredningen.
Här är länkar från hans artiklar under utredningen i USA:
(1996) 3 Former Archer Daniels Officers Indicted on Price-Fixing Charges
(1997) U.S. Wins A Round Against Cartel
(1998) Former Archer Daniels Executives Are Found Guilty of Price Fixing
(1999) Three Sentenced in Archer Daniels Midland Case
(1999) Clues to Sentencing Mystery In the Archer Daniels Case