Södra Innerstaden vill flytta fabriken

Kategoriserad Under: Nyheter

Igår beslutade Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige att tillskriva kommunstyrelsen angående Stadex. Man vill att “Länsstyrelsen aktualiserar en omprövning av tillstånden för AB Stadex” och att “Stadsbyggnadsnämnden aktualiserar en prövning enligt 13 – 15 §§ lagen om brandfarliga och explosiva varor”. De anser även att “problematiken bör uppmärksammas i kommande arbete med översiktsplanen“.

Alla dessa tre frågor är i linje med de krav som nätverket formulerat och som tusentals Malmöbor skrivit under på. Det är därför verkligen välkommet att stadsdelspolitikerna nu kräver handling av kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden. Nätverket skulle också gärna se att Rosengård SDF, som också berörs av problematiken med fabriken, ställer liknande krav för att lägga ytterligare press på ansvariga politiker och myndigheter att agera.

Sedan återstår de konkreta resultaten och ageranden från kommun och stadsbyggnadsnämnd, som vi hoppas får se inom en snar framtid. Vi kräver en samverkan mellan alla berörda myndigheter och kommundelar och vi utgår ifrån att alla prioriterar medborgarnas säkerhet och hälsa i första hand när de beslutar om Stadex verksamhet.

Skånskan skriver om det här >>
Lokaltidningen Malmö >>
TV4: