Nätverket korrigerar

Kategoriserad Under: Nyheter

På senaste tiden har det spridits lite felaktig information om såväl Nätverket som om Stadex. Här kommer lite korrigeringar:

“Stadex tillverkar livsmedel” /  “Stadex tillverkar läkemedel
En allmän missuppfattning är att Stadex tillverkar livsmedel. Sydsvenskan har även vid ett tillfälle skrivit att det är ett läkemedelsföretag.
Stadex tillverkar stärkelsederivat. Dvs man tar naturlig potatisstärkelse, majsstärkelse och tapiocastärkelse och i en kemisk process ändrar egenskaperna hos dessa för att passa kunders och konsumenters önskemål om konsistens, hållbarhet, frysförmåga mm. I den kemiska processen används bl.a. svavelsyra, natriumhydroxid, propylenoxid, ättiksyraanhydrid och fosforylklorid. Den färdiga produkten är kemiskt modifierad stärkelse, som sedan mestadels exporteras för att användas som tillsats i diverse livsmedel. På förpackningen känner du igen denna typ av stärkelse genom E1400-nummer eller texten “modifierad stärkelse”.

“Stadex följer alla tillstånd
För det första har Stadex fått mycket generösa villkor av Länsstyrelsen i sitt miljötillstånd. Under ansöknings- och omprövningsprocessen var bl.a. VA-verket mycket negativa till mängden utsläpp av propylenoxid och annat organiskt material i avloppsvattnet. Mellan 1992-2001 utfördes mängder av försök att minska dessa utsläpp, men företaget klarade aldrig att hitta en tillfredsställande teknik och Länsstyrelsen godkände därför mycket generösare villkor för utsläppen än VA-verket ville ha och kommunens reningsverk egentligen kan hantera. Läs mer här >>

Även vad gäller utsläppen av propylenoxid i luften är villkoret mycket fördelaktigt formulerat. Stadex har tillstånd att släppa ut orenad luft innehållande propylenoxid i luften genom en bypass-skorsten när det är så hög koncentration av propylenoxid att det är fara för explosion att köra den genom förbränningsanläggningen. Även när förbränningsanläggningen är avstängd för underhåll så släpps orenad luft rakt ut. Luften innehåller då 59 ug/m3 propylenoxid, att jämföra med tillståndet som tillåter 7 ug/m3. Men Stadex har fått till en formulering i tillståndet som gör att utsläppen räknas i medelvärde på ett år – och då håller man sig alltså inom tillståndet trots att det ibland är mer än 7ggr så mycket som släpps ut än vad som är tillåtet!
Vi har skrivit mer om det här >> och en Miljökonsekvensbeskrivning som ingående beskriver risker för närmiljön finns här >>.

Trots de generösa tillstånden så följer Stadex varken dem eller lagarna alltid. Flera gånger har tillsynsbesök påpekat fel i de interna säkerhetsrutinerna, ifrågasatt mätningsutrustningens noggrannhet och nästan alltid överskrider det organiska materialet som släpps ut i avloppet de tillåtna nivåerna. Vid ett tillfälle har företaget dömts till böter för utsläpp av 400liter frätande natriumhypoklorit som rann ut i naturen! Läs mer i detta inlägg >>

“Nätverket har ett enda syfte: att få bort Stadex från Sofielunds industriområde”
Så skrev Sydsvenskan i söndags. Ingenstans har vi gått ut med detta budskap. Vi vill hitta en konstruktiv lösning som möjliggör en hälsosam och säker miljö för människor som bor och vistas i området. Det kan ske genom att företaget byter ut det giftiga och explosiva ämnet propylenoxid, eller ställer om produktionen till en som inte kräver lika riskfyllda ämnen. Det är upp till företaget att ta sitt ansvar och vara en del av lösningen, eller upp till politiker och myndigheter att agera för att sätta medborgarnas säkerhet i första hand.