Informationsmaterial

Kategoriserad Under: Nyheter

NÄTVERKETS INFORMATIONSMATERIAL

Informationsfolder
På denna länk finns en informationsfolder att läsa och ladda ner på olika språk:

Informationsfolder (svenska) –>
Informationsfolder (bosniska) –>
Informationsfolder (engelska) –>

Informationsfolder (arabiska) –>
Informationsfolder (albanska) –>

Översättningar av foldern på turkiska och persiska kommer snart

(Ansvarig utgivare: Johanna Nilsson)

____________________________________________________________________________

DOKUMENT OCH KÄLLOR TILL INFORMATIONEN SOM FINNS PÅ HEMSIDAN

Miljötillstånd, beviljade av Länsstyrelsen:
1992 – första tillståndet
1998 – omprövning för ökad produktion
2000 – uppskjuten prövotid för utsläpp i avloppsvatten
2001 – slutgiltiga villkor för utsläpp i avloppsvatten
2005 – omprövning av villkor för utsläpp i luft

Stadex och Malmö Brandkårs informationsfolder
2005 – Vi är väl förberedda

Propylenoxid – beskrivning
Säkerhetsdatablad om propylenoxid

Konsekvensanalyser av AB Stadex
1991 – Institutionen för brandteknik, Lunds Universitet: Utsläpp av propylenoxid vid Stadex AB, Malmö
2000 – Malmö Brandkår, Skyddsavdelningen: AB Stadex, Malmö, Kvantitativ Riskanalys, QRA
2004 – Miljökonsekvensbeskrivning 2004-03-10 inför omprövning av villkor
2010 – Tyréns, AB Stadex Malmö Grovriskanalys – Sammanfattning (QRA)

Stadex egna rapporter
2008 – Miljörapport
2007 – Säkerhetsrapport
2005 – Säkerhetrapport

____________________________________________________________________________

LÄNKAR
Stadex
Stadex hemsida (skapad 12 nov 2009)
Stadex på Avebes hemsida
Stadex ekonomi och företagsuppgifter på Ratsit
Ekdahls Åkeri sköter lagring och logistik för Stadex
pidab sköter riskanalys åt Stadex
Intervju med Stadex VD i Svenskt Näringslivs broschyr Skåne i Världen
Stadex riskavstånd jämfört med andra högriskföretag i Malmö (sid 40)
Miljöpåverkan från livsmedelsindustrin, utredning från 1990

Räddningsverket
Stadex i Räddningsverkets egen tidning Sirenen
SRVFS 2005:2 – Statens Räddningsverks Författningssamling. Föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Malmö Stad
Samrådsredogörelse 2005 – aktualisering av Malmös Översiktsplan
Räddningstjänstplan för Malmö Stad

Detaljplan för kvarteret Masugnen (1958)
Detaljplan (karta) för kvarteret Masugnen (1958)

Länsstyrelsen
Samlingssida för information om kemiska produkter

Miljömål
Miljömålet Giftfri Miljö
Delmål om utfasning av farliga ämnen
Delmål om dioxiner i livsmedel
CMR-ämnen i varor

Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen (KemI) är tillsynsmyndighet för det nationella miljömålet Giftfri Miljö

Seveso
Svensk information om införandet av Sevesodirektivet i Sverige
Räddningsjänsten Syds information om sevesoanläggningar i Malmö (där Stadex inte listas som en av dem)
EUs informationssida om Sevesodirektivet
Räddningsverkets information om Seveso
Arbetsmiljöverkets information om Seveso

United Nations University Press – artikel om Seveso
Seveso II-direktivet

Lag/Förordning
Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Förordning (1999:382) om åtgärderna för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

E-nummer
Lista över E-nummer som kan finnas i livsmedel