I media

Kategoriserad Under: Nyheter

2010-03-19 Tv4:
Myndigheter i bråk om Stadex-ansvar
Det har blossat upp en konflikt om vem som ska ha ansvar över tillsynen över den uppmärksammade Seveso-fabriken Stadex i centrala Malmö. Länsstyrelsen har nyligen kommit fram till att man aldrig, i lagens mening, haft rätt att göra några kontroller på fabriken och har nu lagt över allt ansvar på miljökontoret i Malmö.

2010-03-14 NGBG.se:
Pigga demonstranter trötta fanor
Säg det med en blomma
Engagemanget och entusiasmen från arrangörer och demonstranter var imponerande, och det kändes i luften att denna kollektiva kraft inte kommer svalna förrän stärkelsefabriken packat ihop och lämnat stan. De gula banderollerna var däremot dödströtta efter marschen.

2010-03-13 Sydsvenskan:
“Demonstration för “Giftfri Stad”
Vid 14.30 möttes de två tågen utanför Stadex på Kopparbergsgatan i Sofielunds industriområde där det bjöds på varm soppa, tal, liveband och spontandans.
– För oss är demonstration och fest lite samma sak. Kultur är ett bra redskap för att lyfta viktiga frågor, säger Johanna Nilsson, från Nätverket för en giftfri stadsmiljö.

2010-03-13 SR:
“Kritiserade Stadex kan få nya grannar”
Snart kan det komma att bli lättare för nya bostäder och andra lokaler att etablera sig närmare Stadexfabriken på Sofielunds industriområde i Malmö. Just nu pågår en riskanalys som troligtvis kommer att leda till att riskavståndet på 280 meter kommer att minska.

2010-03-13 Malmö Fria:
http://www.malmofria.nu/artikel/82854
– Och eftersom lokalbristen för föreningar är extrem så skulle det gynna dem att få använda lokalerna i sin närhet att samlas i, det anses som olagligt i dagsläget. Kontrapunkt har inget egenintresse i det här, det finns inget egenintresse i att på ideell basis bygga upp ett kulturhus som är till för alla. Vi försöker göra något som är bra för området och bra för Malmö, säger Johanna Nilsson.

2010-03-12 City:
“Vi ska ha en glad flyttfest” (pdf-tidning, sid 6)
- Det är giftet som måste bort. Och kan fabriken inte klara sig utan giftet så ska den flytta någon annanstans.

2010-03-07 Sydsvenskan:
Fabriken, nätverket och spekulanterna
– Politikerna sticker huvudet i sanden. De hoppas att problemet försvinner om de bara är passiva och låter aktivisterna bana väg. Vad vi vill ha är tydliga spelregler och politiker som klart säger vilken stad det är de vill ha i framtiden, säger Stadex VD Jan Venneman.
– Stadex ska inte behöva löpa gatlopp för detta. Numera kallas jag för Gift-Janne på golfbanan.

2010-03-03 Radio Diskrepo:
3 mars

2010-02-28 Sydsvenskan:
Malmö tränger ihop sig
I Västra hamnen ligger plötsligt Nordmills anrika kvarn i vägen, medan kommunens tänkta bostäder i Norra Sorgenfri måste lösa problemet med att det i industriområdet fortfarande tillverkas läkemedel, kapslad elutrustning och svartoxiderad metall.
Störst är konflikten i Sofielunds industriområde, där en våldsam opinion växt fram mot läkemedelsföretaget Stadex.

2010-02-09 Sydsvenskan:
Kreativiteten gror i gamla industrikvarter
Rickard Daun brukar gå ut på terrassen när han behöver inspiration.
– Att titta på när de kör skrot är ren underhållning. Och fabriken är riktigt vacker. Det hade nog inte sett ut som de gör här idag utan Stadex. Den håller hyrorna nere.

2010-02-09 Sydsvenskan:
Möllan-folket drar österut
– Det är precis det här vi vill – att Möllevången och Rosengård växer samman. Men vi måste hela tiden sätta stopp för utvecklingen så länge anläggningen lägger restriktioner för området.

2010-01-29 Efter Arbetet:
Begär omprövning av Stadex
Nu vill Malmöpolitiker att tillståndet för stärkelsefabriken Stadex i Sofielund omprövas. Skälet är att många Malmöbor känner oro för hanteringen av det giftiga ämnet propylenoxid vid anläggningen.

2010-01-22 Skånskan:
Nya krav på att flytta fabrik
Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige skärper tonen om den omstridda Stadex-fabriken. I en skrivelse till kommunstyrelsen pekar man på möjligheterna att använda planinstrumentet för att minska miljöriskerna, i klartext, verka för att fabriken flyttas.

2010-01-22 Lokaltidningen Malmö:
Södra Innerstaden agerar mot Stadex
Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige har beslutat skriva till kommunstyrelsen angående Stadex.

2010-01-21 TV4:
Södra Innerstadens kommunfullmäktige beslöt igår att tillskriva Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden med krav på omprövning av tillstånden

2010-01-20 Lokaltidningen Malmö:
“Nu krävs det att politikerna vågar ta tag i frågan”
– Vi kämpar för något som vi tror på och har aldrig tänkt tanken på att ge upp. Men nu är det upp till politikerna att agera. Länsstyrelsens omprövning kan bara leda till strängare krav. Politikerna kan peka ut riktlinjer för området och ställa krav på vilken sorts verksamhet som får finnas där. Det gäller att de vågar ta tag i det nu, säger Johanna Nilsson.

2009-12-11 TV4
S-politiker vill flytta Stadex

2009-12-11 Skånskan (papperstidningen):
Villkoren för Stadex ska omprövas
Nästa år inleder länsstyrelsen en omprövning av villkoren för Stadex-fabriken vars hantering av det farliga ämnet propylenoxid vållat starka protester den senaste tiden. Men lokaliseringen berörs inte.

2009-12-09 Södra Innerstadstidningen 4-2009 (pdf-tidning):
Oro och besvikelse bland boende (sid 4)
Bort med giftet nu! (sid 5)
Kulturbygge i farozonen (sid 20)

2009-11-30 TV4 (18:30 sändningen, 02:55 in i sändningen):

2009-11-30 TV4:
“Oacceptabelt med gifter nära skolorna”
Inom industrins riskområde ligger både skola och förskolor, men trots det är okunskapen stor bland personalen om hur man ska agera vid ett eventuellt tillbud.
- Det är ganska uppenbart att informationsflödet inte har varit vad det borde vara, säger Henrik Wollter, ett av huvudskyddsombuden på Lärarförbundet i Malmö.

2009-11-30 Skånskan:
Lärarfack kritiskt mot riskföretag
Enligt lärarfacket är det en oacceptabel arbetsmiljö att skolor ligger granne med ett företag som Stadex. Man vill därför att produktionen flyttas.

2009-11-26 Skånskan:
Missade informera om Stadex
Enligt Sevesolagstiftningen ska samhället svara för att boende kring riskverksamheter får besked om risker och om hur de ska agera om en olycka sker. Som här vid en fabrik med Stadex farlighetsgrad.
– Men nu finns informationen utlagd på Räddningstjänst Syds hemsida, sade Landgren, smått generad

2009-11-26 Sydsvenskan webb-TV:
Gasmasker mötte politiker
Malmös politiker möttes av gasmasker och “döda” människor på Stortorget. Stärkelsefabriken Stadex oroar många, nu kräver även ledande politiker att fabriken flyttas.

2009-11-26: Lokaltidningen Malmö:
Tyst död på torget
Syftet med aktionen var att uppmärksamma politikerna som var på väg in till kommunfullmäktigemöte. Man ville ge dem en bild av vad som kan hända om det sker en olycka på fabriken Stadex. Medlemmar ur nätverket la sig ned och spelade döda på given signal.

2009-11-25 NGBG.se:
Varning Giftig Gas
Trycket ökar på Stadex. Lastbilar med blommotiv har körts fram i en stillsam protestaktion mot fabriken. Symboliken är blytung.

2009-11-25 Sveriges Radio Malmö:
Nätverk vill flytta Stadexfabriken
– Ett samarbete hade varit det bästa, en samverkan mellan olika myndigheter för att dela upp kostnaderna. Även Stadex holländska ägare borde ha ett intresse av det här, säger Ida Mårdhed.

2009-11-25 Lokaltidningen Malmö:
Öppet Möte och död på torget
Mötet fokuserar på information till personer som bor i området eller har barn som går på skolor och förskolor, i fabrikens närhet. Platsen är Värner Rydénskolans samlingssal och det drar igång vid klockan 18.

2009-11-21 Sydsvenskan:
Starka protester mot farlig fabrik
– Man blir rätt så rädd och borde ha blivit informerad. Vad är det vi bor grannar med? Är vi inte så mycket värda?
John Uzon som bott i området i tre år har inte fått någon som helst information, varken från företaget eller från kommunen.

2009-11-18 City:
Malmös farliga platser
Ändå fick kulturföreningen Kontrapunkt inte bygga en scen i sin lokal på industriområdet vid Sofielund. Kommunen ger inte bygglov så nära den farliga fabriken Stadex. Ett beslut som Dave Borg tycker är helt rätt.

2009-11-18 Lokaltidningen:
Giftfritt torgmöte
Nätverket tycker det helt oacceptabelt att en så pass farlig och giftig fabrik som Stadex får ligga i direkt anslutning till både bostadsområden och skolor. Dessutom vänder man sig emot att ingen information gått ut.

2009-11-18 Vänsterpartiet:
Giftet på Stadex ska bort nu!
- Giftproduktionen på Norra Grängesbergsgatan ska bort. Nu är det endast en tidsfråga till fabriken ställer om produktionen eller flyttar för att vi ska leva upp till de nationella miljömålen om en giftfri miljö, säger Ann-Sofie Jakobsson

2009-11-13 Efter Arbetet:
Protester mot livsfarligt gift mitt i stan
Stadex tillhör enligt länsstyrelsen den farligaste klassen av industrier, på grund av användandet av propylenoxid. Sker en olycka på området hotas stora delar av Malmö, inklusive tätbebyggda områden som Rosengård, Sofielund och Möllevången.

2009-11-12 TV4:
Ej rimligt att ha den typen av industrier i tätbebyggt område

2009-11-12 Skurupsposten:
Fabrik försäkrar att säkerheten är hög
- Vem ska betala? Vi skulle gärna flytta, men vi har inte pengarna till det. Om det fanns någon som betalade skulle vi göra det.

2009-11-12 Skurupsposten:
Nätverk trötta på farlig fabrik:
-Vi vill ta det ansvaret som kommun och räddningstjänsten och Stadex borde ta, det vill säga att informera allmänheten enligt lagen. Vi tycker att de har rätt att få veta vilka faror och risker det finns och hur man ska agera vid en eventuell olycka, säger Johanna Nilsson.

2009-11-12 Skånskan:
Stadex står stadigt trots explosionsrisk
Stadex använder en lättflyktig och explosiv vätska i tillverkning av stärkelse.
– Där har vi faran. Explosionsrisken tillåter inte bostäder i närheten, säger Anders Rubin.

2009-11-12 TV4:
Lägger en död hand över området – kommunalråd vill hjälpa Stadex att flytta
- Den lägger ju en död hand över hela omgivningen, konstaterar byggkommunalrådet Anders Rubin (S).
Även miljöpartiets kommunalråd, Lari Pitkä-Kangas, välkomnar en översyn av Sofielunds industriområde och då även om Stadex ska kunna ligga kvar.
- Det är inte rimligt att ha den typen av industrier i tätbetbyggt område, det kan man ju lugnt säga, konstaterar han.

2009-11-11 TV4:
Myndigheter hinner inte kontrollera

2009-11-11 TV4:
Frågor och svar om Stadex
I den senaste riskanalysrapporten konstateras att inom 280 meter bör det inte finnas några större samlingslokaler (= över 150 personer), heller inga boende, sovande eller på annat sätt sängliggande personer. Inom 160 meter bör det inte tillåtas någon nybyggnation eller nya publika lokaler som klubbar, föreningslokaler eller moskéer. Inom riskavståndet 160 meter finns det idag en förskola samt ett antal olika företag som exempelvis bilverkstäder. Inom 280 meter finns det ytterligare ett par förskolor samt en grundskola – och hundratals bostäder.

2009-11-11 TV4:
Myndigheter saknar tid att kontrollera
I år har arbetsmiljöverket inte tid och resurser att göra något årligt besök.
Miljöförvaltningen gör ingen egen mätning av utsläpp i luft och vatten utan går helt på företagets egna uppgifter… Och länsstyrelsen har inte tagit in Stadex egen säkerhetsrapport – trots att den ska finnas där och vara offentlig handling i så stor del som möjligt.

2009-11-11 NGBG.se:
Propylenoxid mitt i stan
Har gått omkring med en gammal BT Kemi-kepa hela eftermiddagen. Visste inte var jag skulle lägga den till sist, men så hittade jag en perfekt kepshylla här utanför Stadex på hörnet mot Kopparbergsgatan. Där kände den sig som hemma.

2009-11-11 Sydsvenskan:
Nätverk ställer ultimatum
Frågan engagerar. Namninsamlingen på kommunens hemsida hade i går nära tusen underskrifter från Malmöbor som vill att Stadex miljötillstånd ska omprövas.

2009-11-10 Sydsvenskan:
Föreningar går samman för att få bort fabriken
– Vi vill bilda en bred folklig opinion. Enskilda föreningar har försökt tidigare, men vi såg att det som krävs är att man har ett nätverk så att privatpersoner kan samlas. Enskilda föreningar blir ofta en liten aktör mot en stor, säger Ida Mårdhed som är med i nätverket.

2009-11-10  City Malmö/Lund:
Stormöte om giftfabrik (s6 i pdf tidningen)
- Vi vill bilda folklig opinion för att slippa fabriken eller ändra produktionen, säger Ida Mårdhed

2009-11-10 TV4 Malmö:
Grannar känner inte till riskerna
Inom riskområdet ligger förutom bostäder även många arbetsplatser, flera dagis och en skola – och precis när vi ställt upp vår kamera för att förbereda en intervju där, så går larmet på Stadex. Det är oklart vad det är för larm och ingen av oss vet vad vi ska göra.

2009-11-10 TV4 Malmö:
Stor brist i informationen till de boende

2009-11-09 Mana:
Upprop för en giftfri stad
Skriv under namninsamlingen för en giftfri stadsmiljö.

2009-11-09 TV4:
“Ingen bör bo inom 280 meter”
- Vi skulle inte idag ha lagt en fabrik på den platsen, vi kanske inte skulle lagt bostäderna på andra sidan järnvägen där heller, om vi hade vetat vad vi har att göra med, säger ansvarigt kommunalråd, Anders Rubin (S).

2009-11-09 Sydsvenskan:
Grannar saknar info om farlig fabrik
Boende i Sofielund och Rosengård får nästan ingen information om att de bor nära en av Skånes farligaste fabriker. Det kan vara ett brott mot Sevesolagen.

2009-11-09 TV4 Malmö:
Nätverk tar strid för en giftfri stadsmiljö

2009-11-09 TV4 Riks

2009-02-27 Skånska Dagbladet:
Moskén kvar sedan bygglovet upphört
“Etablering av ytterligare publika verksamheter i området motverkas nu också aktivt av kommunen.”

2005-08-25 Sydsvenskan:
Risk för fler allvarliga miljöolyckor i Skåne
“Ett av Malmös högriskföretag är relativt centralt beläget – bara några hundra meter från bostadsområden som Rosengård, Sofielund och Lönngården. Stärkelsefabriken Stadex AB på Kopparbergsgatan i Malmö har fått den allra högsta skydds-klassen på grund av sina innehav av propylenoxid. Två gånger, i maj 2001 och september 2003, har närområdet spärrats av sedan bränder hotat att framkalla giftmoln och explosioner.”

2003-09-05 Sydsvenskan
Storbrand i kemifabrik var anlagd
Enligt anställda på företaget har det vid ett flertal tillfällen hänt att obehöriga tagit sig in på området, trots att höga taggtrådsstaket och stora stängsel inhägnar fabriken. Uppgiften dementeras dock av fabrikens underhållschef Jonny Hellberg som menar att fabrikens säkerhet är god.
- Det måste vara fel. Området är stängt, säger han.”

2003-05-12 Sydsvenskan:
Klubben som kämpar för att få festa
- Jag fattar inte. Min son går i skolan femtio meter från Stadex och jag bor med familjen i ett hus här i närheten. Hur kan kommunen tycka att det är okej, samtidigt som vi inte får ha det här som samlingslokal, frågar Almir Dedic.”

2003-05-03 Sydsvenskan:
Flytt sätter ny krydda på jobbet
I veckan stängde Sopstationen på Grängesbergsgatan, där man inte längre får vara kvar på grund av närheten till kontinentalbanan och stärkelsefabriken Stadex.”

2002-05-15 Sydsvenskan:
Regler förvandlade butiker till grossister
Det skulle gå att ändra med en ny beteckning men kvarteren ligger för nära Kontinentalbanan och kemiföretaget Stadex, anser kommunens ansvariga politiker med stöd av räddningstjänst och polis.”

2002-02-14 Sydsvenskan:
Få föreningar kvar på Norra Grängesbergsgatan
- Hade skolorna sökt bygglov idag hade de inte fått det, säger Mats Bohman vid stadsbyggnadskontoret. Men ett tillstånd är ett tillstånd och de andra har ett tidsbegränsat tillstånd som måste förnyas, vi vill inte förvärra den situation som finns.”

2002-02-13 Sydsvenskan:
Loppis tvingas bort från farligt område
- Man känner sig som Don Quijote, man slåss mot väderkvarnar, säger Christer Andersson, ansvarig för Sopstationen på Norra Grängesbergsgatan.”

2002-02-13 Sydsvenskan:
Skolor också inom riskzonen
Stadex har funnits i området i över 40 år utan någon incident, men nu har snart all oönskad aktivitet blivit flyttad från området.”

2001-06-01 Sydsvenskan:
Handlar tvingas lämna sina lokaler
Kommunen vann striden om Norra Grängesbergsgatan. Malmö kommun har sedan 1999 försökt få bort företagarna med hänvisning till att de bedriver detaljhandel och att området är planlagt för industriverksamhet.”

2001-06-01 Sydsvenskan:
Jag vill inte vara ansvarig för en katastrof
Pålsson har besökt moskén där upp till 300 människor samlas. Han talar om Stadex, den kemiska fabriken i närheten där det “varit lite småsmällar”.”

2001-05-12 Sydsvenskan:
Explosion i stärkelsefabrik orsakade giftläcka
En kraftig smäll skakade på lördagskvällen Stadex fabrik i stadsdelen Sofielund.
Det cancerframkallande ämnet propylenoxid läckte ut och fabriksområdet fick spärras av på grund av risken för ytterligare explosioner.”

2000-11-07 Sydsvenskan:
Upprörda känslor i möte med myndigheter
- Varför har ni inte informerat de boende om den farliga industrin, de bor ju närmare än vad föreningarna ligger? Hur tror ni det känns för dem att bo så nära fabriken om den är så farlig att några ynka invandrarföreningar måste stänga? frågade Christer Svensson.”