Om nätverket

Kategoriserad Under: Nyheter

Nätverket för en giftfri stadsmiljö startades hösten 2009 av boende, föreningar och andra aktörer på och omkring Norra Grängesbergsgatan i Malmö, när det stod klart för oss vilken fara och risk företaget Stadex utgjorde för närområdet.

Nätverkets syfte är att informera närboende och allmänhet om de faror och risker som är kopplade till denna typ av företags verksamheter i en tätbebyggd stadsmiljö.

Vi vill:
- Vi vill att Stadex slutar använda propylenoxid och andra högriskämnen i produktionen, eller flyttar produktionen utanför tätbebyggelse.
- Vi vill att berörda myndigheter omprövar Stadex miljötillstånd och tillstånd att använda propylenoxid i tätbebyggt område
- Vi vill att berörda myndigheter ser över stadsplanen för vårt område
- Vi vill att Stadex garanterar oss att vi inte riskerar drabbas av cancer eller reproduktionstoxiska skador, innan de tillåts fortsätta med sin verksamhet
- Vi kräver att Malmö Stad/Räddningstjänsten/Länsstyrelsen tar sitt ansvar och sätter människors liv och hälsa framför privata giftindustriers vinstintressen
__________________________________________________________________________

Medlemmar i nätverket

Organisationer/Föreningar/Verksamheter
snflogoc-malm1 Kulturhuset Kontrapunkt
Bosniska Föreningen
Miljöförbundet Jordens Vänner Malmö/Lund
Naturskyddsföreningen Malmö
Lärarförbundet Malmö
ABF_MalmoABF Malmö
Hyresgästföreningen Malmö Södra
Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen
Vänsterpartiet Malmö
Återvinningsvaruhuset Sopstationen
utbildningsacFörbundet Allt åt alla Malmö
Pangea
Klubb Kristallen
Malmö utbildningssyndikat av SAC
Rosengårds socialdemokratiska förening

mjvPrivatpersoner
Adrian Kaba
Adna Hadzic
Alejandra Vargas
Ali Chahrouh
Anders Irekvist
Andreas Eriksson
Anna Kaijser
Ann-Sofie Jakobsson
Azra ch almin Ahmetovic
Carina Friberg13488
Carl-Johan Enström
Carmen Stoianoff
Charlotte Webb
Christian Johnsson
Christoffer Nordholm
Damir Salama
Dan Eriksson
Dan Malm
Daniel Carter
Elin LugoLärarförbundet
Elna Papdelis
Emma Pålsson
Emma Åkesdotter-Ronge
Erik Viklund
Erika Sundström
Erling Björgvinsson
Fadi Hassoun
Frej Oredsson
Göran Abelli
Haeman Mezaal
Hanan Zriem
Hanna Andersson
Hanna Norberg
Hans T Markström
Henrik Burström
Håkan Larsson
Håkan Sundström
Ida Knutsson
Ida Mårdhed

s

Rosengård

Ingrid Kihlsten
Jana Hernandez
Jasmina el-Moughrabi
Jenny Nordell
Jens Benner
Jerker Wennström
Johan Walberg
Johanna Eriksson
Johanna Nilsson
Jonas Bjärby
Jonna Green
Josefin Sandling
Jörgen Andersson
Kajsa Heggenberger
Katja Van Moorselaa
Kevin More
Khalid Al Yousef
Kim Jakobsson
Klara Hellström
Kwame Moore
Lars Abelsson
Lars Thyresson
Lina Andersson
Lina Sundén
Louise Larshamre Sandberg
Love Flygren
Lucas Skalleberg
Ludvig Schmitz
Magnus Sawert
Malene Jensen
Malin Ekman
Marie Meijer
Marie Wiman
Marcus Engblad
Markus Kaczmarek
Martin Svensson
Melis Celasin
Michel Legnered
Mikael Danielsson
Mona Marouf
Nora Wieser
Olof Sellgren
Patrik Nilsson
Percy Andersson
Per Arne Andersson
Pia Johansson Goldmann
Pål Brunnström
Rebecca Löfstrand
Samantha Ahlgren
Silvana Stoianoff
Sofi Sjöstrand
Stina Tersby
Tina Kindblad Lindqvist
Tomas Hanslep
Towe Gustavsson
Ulf Svensson
Vala Valrun
Vanja Franzén
Vera Billing
Vildana Zubic
Åsa Hultman