Det här kan du göra!

Kategoriserad Under: Nyheter

Detta kan DU göra:

SPRID NAMNINSAMLINGEN
* Skriv på namninsamlingen på nätet! Länken är http://epetition.malmo.public-i.tv/epetition_core/community/petition/353
* Samla namnunderskrifter på papper. Färdigt dokument finns att ladda ner ner (klicka här)

MAILA MILJÖFÖRVALTNINGEN
Under 2010 ska Länsstyrelsen ompröva villkoren i Stadex miljötillstånd. Då ska Miljöförvaltningen yttra sig och om de vet vilka klagomål närboende har, så är de tvungna att skriva med det. Maila därför Miljöförvaltningen och berätta om alla olägenheter – lukt, larm, buller, stoftutsläpp, sjukdomar mm!
Maila till: miljo@malmo.se

LÄNSSTYRELSEN
Även Länsstyrelsen tar emot synpunkter från närboende och måste svara på dessa och ta med dem när de behandlar Stadex miljötillstånd under 2010.
Maila till: rune.brandt@lansstyrelsen.se och mikael.eddegren@lansstyrelsen.se

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
Förutom miljötillstånd (som Länsstyrelsen ger) så ger Malmö Stadsbyggnadskontor Stadex tillstånd att hantera bl.a. propylenoxid enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det tillståndet går att ompröva och återkalla och det är alltså Malmös politiker som kan påverka det. Stadsbyggnadsnämnden bestämmer även om stadsplaner och bygglov.
Maila till: anders.rubin@malmo.se

POLITIKER I MALMÖ
Dessa politiker har hittills lovat att de ska agera för en giftfri miljö i frågan om Stadex. Kontakta dem gärna och fråga hur det går!
Anders Rubin (s), kommunalråd och ordförande stadsbyggnadsnämnden, anders.rubin@malmo.se/040-341009
Lari Pitkä-Kangas (mp), kommunalråd, lari.pitka-kangas@malmo.se/040-344095
Ewa Bertz (fp), kommunalråd, ewa.bertz@malmo.se/040-343707
Morgan Svensson (v), stadsdelsfullmäktigeledamot Rosengård, morgan.svensson@malmo.se/040-341008
Ulla Herbert (fp), stadsdelsfullmäktigeledamot Rosengård, ullaherbert@hotmail.com/040-943338
Marianne Giheden (s), ordförande stadsdelsfullmäktige Södra Innerstaden, marianne.giheden@malmo.se/0734-222833
Andreas Konstantinides (s), ordförande stadsdelsfullmäktige Rosengård, andreas.konstantinides@malmo.se/040-343463

GÅ MED I NÄTVERKET
Nätverket för en giftfri stadsmiljö är öppet för alla som vill engagera sig för en giftfri stadsmiljö – såväl privatpersoner som föreningar, organisationer, grupper och företag.

Fyll i formuläret här om du vill gå med i nätverket!

  1. (obligatoriskt)
  2. (giltlig email)
  3. Är det okej att publicera ditt namn här på hemsidan i listan över nätverksmedlemmar?
 

cforms contact form by delicious:days

Skicka ett mail till info@giftfristad.nu om du har frågor och vill veta mer!