Nätverkets insändare i Sydsvenskan: “Målet är en säker miljö”

Kategoriserad Under: Nyheter

I söndags publicerade Sydsvenskan en lång artikel om problematiken kring Stadex. Välvilligt tolkat så kan man se artikeln som ett inlägg i en större diskussion om vem som har rätten till staden. De flesta som läst den har dock reagerat starkt på att den är uppbyggd på tesen att nätverket skulle vara startat och drivet av fastighetsspekulanter i området och att ingen från nätverket får kommentera detta.  Det tog 6 dagar, men idag publicerar tidningen vår insändare som vi skickade in i söndags. Den finns inte på nättidningen, men här kommer den i sin helhet:

Nätverket styrs inte av spekulanter!

I söndagens Sydsvenskan publicerades ett långt reportage om problematiken kring fabriken Stadex i Sofielunds industriområde som Nätverket för en giftfri stadsmiljö lyft fram. Artikeln bygger på tesen att det är fastighetsspekulanter som ligger bakom nätverket, men ingen av våra representanter har ens fått förfrågan att kommentera detta.

Den folkliga opinionen kring problematiken i området startade för över tio år sedan, när Sopstationen, moskéer och föreningar kastades ut från området. Då liksom nu nöjer sig kommun och räddningstjänst med att motverka nyetableringar och struntar i de som befinner sig i störst risk om något skulle hända – de boende i Törnrosen och Persborg på andra sidan järnvägen från Stadex. De boende utgör därför en stor del av de aktiva i nätverket, som även inrymmer allt från miljöorganisationer och fackförbund till lokala föreningar. Nätverket växer konstant och får dagligen stöd och frågor från närboende som är oroade över att fabrikens riskavstånd är större än avståndet till där de ligger och sover och barn går i skolan.

Att fastighetsägare tjänar pengar på spekulation här och på andra ställen är ingen nyhet, men att de skulle ligga bakom vårt nätverk är absurt. Det är även ett totalt underkännande av vår förmåga att som medborgare väcka opinion och delta i samhällsdebatten. Vi är fullt kapabla att läsa tillgänglig information, analysera den och sprida den vidare. De ansökningshandlingar, riskanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar som vi tagit del av (och som finns på vår hemsida giftfristad.nu) visar på de stora risker som är förknippade med anläggningen idag. Det är vår demokratiska rätt att driva opinion kring en fråga som engagerar oss och påverkar oss på ett så direkt sätt.

Nätverkets kampanj syftar inte till att flytta Stadex utan att hitta en konstruktiv lösning som möjliggör en hälsosam och säker miljö för människor som bor och vistas i området. Det kan ske genom att företaget byter ut det giftiga och explosiva ämnet propylenoxid, eller ställer om produktionen till en som inte kräver lika riskfyllda ämnen. Det är upp till företaget att ta sitt ansvar och vara en del av lösningen, eller upp till politiker och myndigheter att agera för att sätta medborgarnas säkerhet i första hand.

Nätverket för en giftfri stadsmiljö
Malmö 2010-03-07

Demonstrationsporträtt #8: Ranking Fire

Kategoriserad Under: Nyheter
Ranking Fire uppträder på samlingen vid Rosengård C kl 13 på lördag. Foto: Torkel Engström

Ranking Fire uppträder på samlingen vid Rosengård C kl 13 på lördag. Foto: Torkel Engström

Ranking Fire är en reggaeartist som påbörjade sin karriär med bandet Born Africans i Gambia i mitten av nittiotalet. De hann släppa två framgångsrika album innan bandet splittrades. Ranking Fire hade därefter i tre år kontrakt med en av Yossou N´Dours bröder som hade skivbolag i Senegal. Han är numera bosatt i Törnrosen i Rosengård och har spelat runtom i Sverige och Europa, bland annat på en av Europas största reggaefestivaler, Summerjam i Tyskland.

Medvetenhet och kärleksbudskap är en stor del av hans musik. Vi människor är det viktigaste som finns, och att ta hand om varandra och visa kärlek måste alltid komma i första hand.
-If we all have love within us and for each other we will take care of each other and the place we live in. There will be good opportunities for all to live good lives. Without love, things can get really bad, it will be a catastrophy.

Därför är det väldigt viktigt att ta vara på och värna om allas gemensamma bästa, våra liv och vår hälsa. Att välja humanism framför materialism.

Ranking Fire bor ett stenkast från fabriken och är därför ett potentiellt offer om det skulle hända något med den. Många av grannarna har uttryckt samma oro och känslan är att något måste göras åt saken. Men även om Rosengård, Sofielund, Möllevången och Malmö berörs direkt är det större än så, menar han. Sverige är känt världen över som ett jämlikt land som värnar mänskliga rättigheter och vår miljö. Om man inte skulle leva upp till det på hemmaplan skulle det vara illa för Sverige.

Du kan höra mer av Ranking Fire här: www.myspace.com/rankingfire

Demonstrationsporträtt #7: Zulumbe Malmö Candombe

Kategoriserad Under: Nyheter

zulumbe 016

Zulumbe Malmö Candombe spelar upp för det demonstrationståg som avgår från Möllevångstorget kl 13.00 och håller oss varma och i takt tills vi möter det andra tåget ifrån Rosengård framför Stadex. Foto: Rebecca Löfstrand

Onsdag kväll och killarna i Zulumbe Malmö Candombe värmer upp för fullt inför demonstrationen på lördag. Candombe, som är en trumtradition med rötter ifrån den afrikanska befolkningen i Uruguay, har en lång historia av att användas i sociala, politiska, festliga och revolutionära sammanhang. Inte minst här i Malmö där Zulumbe är en stolt och något uppdaterad efterföljare till grupper som har spelat här på gator och torg i närmare 30 år. Zulumbe består idag av en brokig skara på 12-15 personer och spelade såväl på ESF, COP 15 och på Garaget 8e mars.

-Att delta i sådana här sammanhang är självklart för Zulumbe och ett av syftena med att vi finns till, säger gruppens sammordnare Charlie Perolari

- Den gröna revolutionen behöver hjärtslag, då slår vi på trumman, utbrister Carlos Clavijo.

-Alla här i gruppen är personligt och privat engagerade i miljöfrågor. Att spela på demonstrationen är ett sätt att göra något tillsammans och i ett kollektiv. En fabrik som Stadex borde inte ligga mitt bland bostäder, dagis och skolor. Enligt min personliga åsikt borde den med sina farliga ämnen inte finnas på moder jords yta överhuvudtaget. Det är dax att kommunen, politiker och företagsägare skärper sig och tar ansvar på ett långsiktigt hållbart sätt! säger Nicholas Conti och sätter punkt.

Nätverket korrigerar

Kategoriserad Under: Nyheter

På senaste tiden har det spridits lite felaktig information om såväl Nätverket som om Stadex. Här kommer lite korrigeringar:

“Stadex tillverkar livsmedel” /  “Stadex tillverkar läkemedel
En allmän missuppfattning är att Stadex tillverkar livsmedel. Sydsvenskan har även vid ett tillfälle skrivit att det är ett läkemedelsföretag.
Stadex tillverkar stärkelsederivat. Dvs man tar naturlig potatisstärkelse, majsstärkelse och tapiocastärkelse och i en kemisk process ändrar egenskaperna hos dessa för att passa kunders och konsumenters önskemål om konsistens, hållbarhet, frysförmåga mm. I den kemiska processen används bl.a. svavelsyra, natriumhydroxid, propylenoxid, ättiksyraanhydrid och fosforylklorid. Den färdiga produkten är kemiskt modifierad stärkelse, som sedan mestadels exporteras för att användas som tillsats i diverse livsmedel. På förpackningen känner du igen denna typ av stärkelse genom E1400-nummer eller texten “modifierad stärkelse”.

“Stadex följer alla tillstånd
För det första har Stadex fått mycket generösa villkor av Länsstyrelsen i sitt miljötillstånd. Under ansöknings- och omprövningsprocessen var bl.a. VA-verket mycket negativa till mängden utsläpp av propylenoxid och annat organiskt material i avloppsvattnet. Mellan 1992-2001 utfördes mängder av försök att minska dessa utsläpp, men företaget klarade aldrig att hitta en tillfredsställande teknik och Länsstyrelsen godkände därför mycket generösare villkor för utsläppen än VA-verket ville ha och kommunens reningsverk egentligen kan hantera. Läs mer här >>

Även vad gäller utsläppen av propylenoxid i luften är villkoret mycket fördelaktigt formulerat. Stadex har tillstånd att släppa ut orenad luft innehållande propylenoxid i luften genom en bypass-skorsten när det är så hög koncentration av propylenoxid att det är fara för explosion att köra den genom förbränningsanläggningen. Även när förbränningsanläggningen är avstängd för underhåll så släpps orenad luft rakt ut. Luften innehåller då 59 ug/m3 propylenoxid, att jämföra med tillståndet som tillåter 7 ug/m3. Men Stadex har fått till en formulering i tillståndet som gör att utsläppen räknas i medelvärde på ett år – och då håller man sig alltså inom tillståndet trots att det ibland är mer än 7ggr så mycket som släpps ut än vad som är tillåtet!
Vi har skrivit mer om det här >> och en Miljökonsekvensbeskrivning som ingående beskriver risker för närmiljön finns här >>.

Trots de generösa tillstånden så följer Stadex varken dem eller lagarna alltid. Flera gånger har tillsynsbesök påpekat fel i de interna säkerhetsrutinerna, ifrågasatt mätningsutrustningens noggrannhet och nästan alltid överskrider det organiska materialet som släpps ut i avloppet de tillåtna nivåerna. Vid ett tillfälle har företaget dömts till böter för utsläpp av 400liter frätande natriumhypoklorit som rann ut i naturen! Läs mer i detta inlägg >>

“Nätverket har ett enda syfte: att få bort Stadex från Sofielunds industriområde”
Så skrev Sydsvenskan i söndags. Ingenstans har vi gått ut med detta budskap. Vi vill hitta en konstruktiv lösning som möjliggör en hälsosam och säker miljö för människor som bor och vistas i området. Det kan ske genom att företaget byter ut det giftiga och explosiva ämnet propylenoxid, eller ställer om produktionen till en som inte kräver lika riskfyllda ämnen. Det är upp till företaget att ta sitt ansvar och vara en del av lösningen, eller upp till politiker och myndigheter att agera för att sätta medborgarnas säkerhet i första hand.

Stadex dömt till böter

Kategoriserad Under: Nyheter

I maj förra året fällde Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Stadex för brott mot miljöbalken (29kap 1§) och brottsbalken (36kap 7§).

I domen står:

“Då Aktiebolaget Stadex på Kopparbergsgatan 31 i Malmö skulle pumpa över natriumhypoklorit från en 800 liters IBC-behållare har man med en käpp bänt upp anslutningsröret för att få på slangen varpå röret brast och 800 liter frätande natriumhypoklorit rann ut i den 400 liter stora spilltråget vilken bräddade och ledde till att 400 liter natriumhypoklorit rann ut på marken och vidare ner i en dagvattenbrunn som inte var tätad och via spillvattennätet till reningsverket i Sjölunda och därigenom orsakat att det i mark och vatten släppts ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse.”

Miljöförvaltningen kommenterade händelsen med att förutsättningarna för spridning av föroreningar var mycket stora eftersom det fanns en dagvattenbrunn i närheten. Man bedömde också att produkten hade hög farlighet och mängden som läckte ut anses som stor. VA-verket rapporterade att det inkommande vattnet till reningsverket i Sjölunda var toxiskt när olyckan hade inträffat.

Stadex dömdes till 50 000 kr i företagsbot, på grunden: “Näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten”.

Läs domen här >>
Läs Miljöförvaltningens åtalsanmälan här >>

Demonstrationsporträtt #6: Kuru Mapu Nya Rötter

Kategoriserad Under: Nyheter
Kuru Mapu Nya Rötter spelar vid samlingen i Rosengård kl 13 och i hela demonstrationståget.

Kuru Mapu Nya Rötter spelar vid samlingen i Rosengård kl 13 och i hela demonstrationståget.

”Kuru Mapu” betyder ”Svart Jord” och är en grupp som grundades i Santiago de Chile i början av 1990-talet. År 2009 kom en av deras grundare till Malmö och en ny grupp av konstnärligt skapande bildades, därför Kuru Mapu Nya Rötter. De består av ett gäng på 10 personer tjejer och killar med ett gemensamt intresse för afro och latinamerikanska rytmer.
- Kuru Mapu Nya Rötter riktar sig till alla unga som är intresserade av att utvecklas inom konstens ramar. Vi har bland annat workshops i slagverk, jonglering, parakrobatik, dans, rytmik och allegori-verkstad, förklarar Sofia Abu.

- Det är självklart att vi stödjer konsten och kreativiteten.  Fabriken får dra – vi är här för att stanna och växa! säger Yamila Contti.

Demonstrationsporträtt #5: The Hip Fu Masters

Kategoriserad Under: Nyheter
The Hip Fu Masters spelar vid demonstrationssamlingen i Rosengård. Foto: Stefan Isaksson

The Hip Fu Masters spelar vid demonstrationssamlingen i Rosengård på lördag kl 13. Foto: Stefan Isaksson

The Hip Fu Masters har inte gjort musik tillsammans i mer än ett par månader men var för sig är de ”gamla i gamet”. Jongmin Park har lekt med ord och beats hemma i sin studio på möllan i fyra-fem år nu och Zoro sjunger ofta till baktakt med influenser och rytmer från hela världens musikskatt. De kommer bjuda på en skön mix roots-reggae-rap och leverera texter på svenska specialskrivna för detta tillfälle!

-Its the right thing to do, ye man! Move all the people or the dangerous stuff, what is most difficult? Zoro är upprörd.
-Man måste välja: människors hälsa och säkerhet eller ekonomisk vinst för några företagsägare. Valet är enkelt i min värld, konkluderar Jongmin.

Lyssna mer på:
http://www.myspace.com/jongminpark

http://www.myspace.com/nativeyard

Radiointervju och jingel på spanska

Kategoriserad Under: Nyheter

Diskrepo är ett radioprogram på spanska vars målgrupp är spansktalande malmöbor och världen. Den 3 mars intervjuas Cesar från Nätverket för en giftfri stadsmiljö i radion.
Lyssna på programmet här >>

Radion har även gjort en “jingel” inför demonstrationen – lyssna här >>

Demonstrationsporträtt #4: Måns Winge

Kategoriserad Under: Nyheter
Måns Winge gör en tolkning av monologen Om sannolikhet utanför Stadex när demonstrationerna kommit fram. Foto: Torkel Engström

Måns Winge gör en tolkning av monologen Om sannolikhet utanför Stadex när demonstrationerna kommit fram. Foto: Torkel Engström

Måns Vinge är aktiv inom improvisationsteater och kommer att framföra sin tolkning av Tage Danielssons klassiska Sannolikhetsmonolog.

-Jag är med och medverkar för att använda teater politiskt och för att påverka. Det är så jag tycker att kultur och konst ska användas. Jag ställer gärna upp på att försöka undvika giftiga fabrikers placering inne i stan.

Demonstrationsporträtt #3: Oscar Salazar

Kategoriserad Under: Nyheter
Oscar Salazar spelar på Möllevångstorget innan demonstrationen därifrån avgår. Foto: Torkel Engsgtröm

Oscar Salazar spelar på Möllevångstorget innan demonstrationen därifrån avgår. Foto: Torkel Engström

-Jag fick veta av Urkos det skulle bli en demonstration för att flytta fabriken bort från skolorna i området. Miljön och allt runtomkring påverkar utbildningen,  jag tyckte att det lät intressant och därför ville jag också ställa upp och spela.

Oscar är uppvuxen med musik, hans pappa har spelat sedan han kom till Sverige för trettio år sedan. Han spelar akustisk folkprogg där texten är det som ska höras. Lyssna här: http://www.myspace.com/o.salazar.a

Demonstrationsporträtt #2: Urkos

Kategoriserad Under: Nyheter
urkos

Urkos spelar på festen utanför Stadex 13 mars. Foto: Torkel Engström.

Urkos har funnits som band i ungefär ett år och består av Bekim, Merima, Erol, Dragan, Bajro och Siniša. De blandar humor, politik och ironi i melankolisk punk framförd på jugoslaviska. Bandet är personligt berörda av Stadex placering då deras replokal ligger i området, bandmedlemmar jobbar i närheten och har föräldrar som bor precis bredvid.

-Det är helt absurt att fabriken ens finns här, så även om vår egen anknytning inte hade funnits så är det viktigt att ta ställning. Vi är glada att kunna påverka på det här sättet, genom att vara med och spela musik.

Urkos spelar på flyttfesten utanför Stadex (demonstrationerna avgår kl 13 från Möllevångstorget och Rosengård C och beräknas ankomma vid 14.30-tiden).  Du kan höra mer av deras musik här: http://www.myspace.com/5urkos

Demonstrationsporträtt #1: Kristian Svensson

Kategoriserad Under: Nyheter
kristian

Kristian Svensson spelar kl 13 på Möllevångstorget (Foto: Torkel Engström)

Varför har du valt att engagera dig för nätverket för en giftfri stad?
-Jag hörde talas om fabriken och problemen runt den en stund innan nätverket bildades. Jag reagerade på att det anses farligt att bedriva verksamheter i området samtidigt som det bor människor precis bredvid, det är något märkligt med proportionerna i det. Effekten verkar ha blivit en slags mörkläggning, kanske oavsiktlig, därför tycker jag att nätverket är ett bra initiativ.

Kristian Svensson spelar  på samlingen till demonstrationståget på Möllevångstorget kl 13.  Han beskriver själv sin musik som svenskspråkig och samhällstillvänd. Du kan höra den här: http://www.myspace.com/kristiansvensson

Bilder från banderollverkstad

Kategoriserad Under: Nyheter

Bilder från banderoll & screentrycksverkstad i tisdags finns nu i galleriet:

Demonstration för en giftfri stadsmiljö!

Kategoriserad Under: Nyheter

Demo13mars-mindreLördag 13 mars
Samling på Möllevångstorget och Rosengård Centrum (utanför Tegelhuset) kl 13.00
Två demonstrationer går från varsin stadsdel och möts i en stor flyttfest utanför Stadex med tal, teater, mat och musik!

BORT MED GIFTET – FLYTTA STADEX!
Sedan november har tusentals grannar och malmöbor skrivit under uppropet om att få giftfabriken Stadex att sluta använda propylenoxid eller flytta till bättre lämpad plats. Men medan vi får leva i oro varje dag pekar företaget, politiker och myndigheter fram och tillbaka på varandra.

Nu kräver vi att något händer!

Den 13 mars demonstrerar vi tillsammans för en giftfri stad.
- Vi har rätt till en trygg boendemiljö!
- Våra barn ska kunna gå i skolan utan risk för att fabriken som ligger granne ska explodera!
- Vi har rätt att ha våra föreningar, kaféer och andra verksamheter i vårt närområde!

Om fabriken inte kan använda ofarliga ämnen i sin produktion så är det fabriken som måste flytta – inte vi!

Hållpunkter:

MÖLLEVÅNGSTORGET kl 13.00-13:30:
Zulumbe Malmö Candombe – candombetrumgrupp spelar på samlingen och i hela demonstrationen
Kristian Svensson – svenskspråkig samhällstillvänd vispop
Oscar Salazar – akustisk folkprogg med texten i fokus
Karin Z – Förbundet Allt åt alla Malmö

ROSENGÅRD CENTRUM kl 13.00-13:30:
Kuru Mapu Nya Rötter – afro/latinamerikansk trumgrupp spelar på samlingen och i hela demonstrationen
The Hip Fu Masters – roots-reggae-rap med specialskrivna texter för demonstrationen
Ranking Fire - energifylld reggae

KOPPARBERGSGATAN/UTANFÖR STADEX kl 14:30-17:00:
Javier Manik – politisk och dansant latinreggae
Akta Mattan – levande orientalisk musik från Mellanöstern
Kafanki – balkanmusik med funkiga inslag
Urkos - humor, politik och i ironi i takt till melodiös punk
Måns Winge tolkar Tage Danielssons “Om sannolikhet”
Marianne Berg – riksdagsledamot för Vänsterpartiet

Mer tillkommer…

Södra Innerstaden vill flytta fabriken

Kategoriserad Under: Nyheter

Igår beslutade Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige att tillskriva kommunstyrelsen angående Stadex. Man vill att “Länsstyrelsen aktualiserar en omprövning av tillstånden för AB Stadex” och att “Stadsbyggnadsnämnden aktualiserar en prövning enligt 13 – 15 §§ lagen om brandfarliga och explosiva varor”. De anser även att “problematiken bör uppmärksammas i kommande arbete med översiktsplanen“.

Alla dessa tre frågor är i linje med de krav som nätverket formulerat och som tusentals Malmöbor skrivit under på. Det är därför verkligen välkommet att stadsdelspolitikerna nu kräver handling av kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden. Nätverket skulle också gärna se att Rosengård SDF, som också berörs av problematiken med fabriken, ställer liknande krav för att lägga ytterligare press på ansvariga politiker och myndigheter att agera.

Sedan återstår de konkreta resultaten och ageranden från kommun och stadsbyggnadsnämnd, som vi hoppas får se inom en snar framtid. Vi kräver en samverkan mellan alla berörda myndigheter och kommundelar och vi utgår ifrån att alla prioriterar medborgarnas säkerhet och hälsa i första hand när de beslutar om Stadex verksamhet.

Skånskan skriver om det här >>
Lokaltidningen Malmö >>
TV4:

Giftfritt biotips!

Kategoriserad Under: Nyheter

Följ med nätverket på bio!

På fredagens biopremiär av The Informant! kommer nätverket finnas på plats och informera biobesökarna om Avebes (Stadex moderföretag) inblandning i den internationella priskartell som filmen skildrar, som resulterade i en EU-dom för Avebe (se inlägget nedan).

Fredag 22/1 kl från kl 20 (filmstart 20.40)
Biograf Spegeln (Stortorget, Malmö)

Stadex moderkoncern dömd i EU-domstol

Kategoriserad Under: Nyheter

På fredag har filmen The Informant! premiär på Spegeln i Malmö. Filmen bygger på en sann historia där den högt uppsatte företagschefen Michael Whitacre (Matt Damon) agerar informatör åt FBI och avslöjar en mångmiljardsvindel som fick verkningar över hela världen.

Företaget Whitacre arbetade för är det nordamerikanska livsmedelskemiföretaget Archer Daniels Midland Company (ADM). För att kontrollera marknaden och hålla priserna uppe organiserade företaget en kartell kring produkten citronsyra (citric acid) med sina internationella konkurrenter mellan 1987 och 1995.

Under flera år som informatör bandade Whitacre samtal och möten där avtalen i priskartellen slöts, och hela affären slutade med höga böter och fängelsedomar för de högsta ADM-cheferna, inklusive Whitacre själv.

Som följd av utredningen av ADM gav det amerikanska justitiedepartementet under 1997 och 1998 information till EU-kommissionen om att även europeiska bolag medgett att de medverkat i kartellen. Ett av dessa företag var AVEBE - moderföretaget till det omtalade stärkelseföretaget Stadex i Malmö.


Klicka här för att läsa hela artikeln >>

Lokaltidningen: “Nu krävs det att politikerna vågar ta tag i frågan”

Kategoriserad Under: Nyheter

I veckans Lokaltidningen Malmö återfinns en intervju med två medlemmar ur nätverket.

Kärnan i artikeln – och i situationen som helhet för nätverket just nu – sammanfattas väldigt bra i citatet:

– Vi kämpar för något som vi tror på och har aldrig tänkt tanken på att ge upp. Men nu är det upp till politikerna att agera. Länsstyrelsens omprövning kan bara leda till strängare krav. Politikerna kan peka ut riktlinjer för området och ställa krav på vilken sorts verksamhet som får finnas där. Det gäller att de vågar ta tag i det nu!

Södra Innerstaden diskuterar Stadex

Kategoriserad Under: Nyheter

Idag, onsdag 20 januari, ska frågan om Stadex diskuteras i Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige.
Ett förslag har lagts om att be att kommunstyrelsen ber Länsstyrelsen ompröva miljötillståndet.

Alla kan komma och lyssna på mötet (dock inte uttala sig).
Tid: från kl 16.30 och framåt (punkten om Stadex står som nr 12 på dagordningen)
Plats: Folkets Hus på Nobeltorget (Olof Palmes plats 1)

Här är hela förslaget om Stadex: http://giftfristad.nu/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/SI-Stadex.pdf

Här är hela dagordningen: http://malmo.se/Kommun–politik/Stadsdelar/Sodra-Innerstaden/Stadsdelsfullmaktige/pagefiles/kallelse0120.pdf
Det här är Södra Innerstadens fullmäktige: http://malmo.se/Kommun–politik/Stadsdelar/Sodra-Innerstaden/Stadsdelsfullmaktige.html

Bildarkiv!

Kategoriserad Under: Nyheter

Nu har vi samlat lite bilder från möten och manifestationer förra året. Se dem under menyrubriken “Bildarkiv” här ovan!