2010 – sammanfattning och kampen fortsätter!

Kategoriserad Under: Nyheter

Det var ett tag sedan ni hörde från oss – låt oss ge er en liten uppdatering!

1. Möten, media och massunderteckningar
2. Kraven
3. Vad händer nu?
4. Du kan agera!

Läs mer här nedan:


Klicka här för att läsa hela artikeln >>

Det här kan du göra!

Kategoriserad Under: Nyheter

Detta kan DU göra:

SPRID NAMNINSAMLINGEN
MAILA MILJÖFÖRVALTNINGEN
MAILA LÄNSSTYRELSEN
MAILA STADSBYGGNADSNÄMNDEN
TRYCK PÅ MALMÖS POLITIKER
GÅ MED I NÄTVERKET

(Läs mer här nedan)


Klicka här för att läsa hela artikeln >>

S-politiker vill flytta Stadex

Kategoriserad Under: Nyheter

TV4 idag: S-politiker vill flytta Stadex

Skånskan: Villkoren för Stadex ska omprövas

Kategoriserad Under: Miljötillstånd, Nyheter

Skånskan har idag en artikel, som ännu inte återfinns på nätet. Men så här står det i den:

VILLKOREN FÖR STADEX SKA OMPRÖVAS
Nästa år inleder länsstyrelsen en omprövning av villkoren för Stadex-fabriken vars hantering av det farliga ämnet propylenoxid vållat starka protester den senaste tiden. Men lokaliseringen berörs inte.

– Även om det innebär en början går processen alldeles för långsamt och omprövningen kan heller inte tvinga fram den nödvändiga flyttningen av verksamheten, säger Johanna Nilsson i Nätverket för en giftfri stadsmiljö, som har en lång rad föreningar, företag och privatpersoner bakom sig.


Klicka här för att läsa hela artikeln >>

Namninsamling på papper

Kategoriserad Under: Nyheter

Nu finns namninsamlingspappret att ladda ner.  Skriv ut, samla namn och  lämna det till oss!

Klicka här för att ladda ner det >>

Krönika i Södra Innerstadstidningen

Kategoriserad Under: Nyheter

sitidningen-webbI årets sista Södra Innerstadstidning fick nätverket chansen att skriva gästkrönikan. Tidningen finns att läsa som pdf här:

http://www.malmo.se/Kommun–politik/Stadsdelar/Sodra-Innerstaden/Stadsdelstidningen/pagefiles/SI-tidningen-nr-4-2009.pdf

Ordföranden för Södra Innerstadens stadsdelsnämnd, Marianne Giheden (s), svarar på krönikan på tidningens hemsida, och där lovar hon att: “till stadsdelsfullmäktiges sammanträde den 20 januari initiera ett ärende angående att Malmö kommun kraftigt agerar för en flytt av Stadex”. (läs svaret här >>)

Här är hela vår krönika:


Klicka här för att läsa hela artikeln >>

Nytt nummer

Kategoriserad Under: Nyheter

Observera att numret som står i foldern inte längre fungerar. Vi går att nå på 0739-289657 från och med nu!

Sammanfattning av läget just nu

Kategoriserad Under: Nyheter

Förra veckan träffade representanter från nätverket Räddningstjänsten Syd och igår träffade vi också ansvariga på Länsstyrelsen (på sin hemsida ger de en kort sammanfattning av mötet). Under november träffade vi även representanter från kommunen, både ansvariga kommunalråd och handläggare på den ansvariga tillsynsmyndigheten: Miljöförvaltningen.

Vi har på dessa möten ställt frågor och försökt reda ut ansvar, och framfört frågor, kritik och krav från boende och från nätverket som helhet. Särskilt har vi kritiserat det faktum att alla dessa parter pekar på varandra och försöker skjuta över ansvaret på någon annan. Därför har vi krävt myndighetssamverkan mellan alla inblandade parter.

Kort kan man säga så här:

Länsstyrelsen - ger tillstånd att bedriva verksamhet enligt lagarna i Miljöbalken.  Länsstyrelsen Skåne gav 1992 Stadex ett tillstånd (enligt den gamla miljöskyddslagen) på obegränsad tid. Villkoren i tillståndet ska omprövas under 2010, med syfte att tillståndet anpassas till Miljöbalken och i denna process ska de närmast boende få delta i ett “samrådsmöte”, och vem som helst får också yttra sig skriftligt under processen.

Miljöförvaltningen - sköter tillsynen, dvs ser till att företaget följer tillståndet. Vi kan och ska kräva av Miljöförvaltningen att de skärper tillsynen och gör kontrollmätningar. I dagsläget jämför man bara företagets egna mätningar med villkoren i tillståndet. Till Miljöförvaltningen kan man vända sig med klagomål på buller, lukt, stoftutsläpp och andra störningar man upplever som boende.

Stadsbyggnadskontoret - ger tillstånd att hantera bl.a. propylenoxid enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta är tidsbegränsat (till 2013) och är inte sammankopplat med miljötillståndet som Länsstyrelsen ger. Därför kan Stadsbyggnadskontorets tjänstemän, eller politiker i stadsbyggnadsnämnden ompröva detta. Vi kräver att nämndens politiker ser till att det inleds en omprövning av det.

Räddningstjänsten Syd – sköter  tillsynen av tillståndet att hantera propylenoxid (som stadsbyggnadskontoret ger). Tillsammans med Länsstyrelsen gör man också tillsyn över Seveseo-verksamheter som Stadex. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 26 november erkände styrelseordförande för Räddningstjänsten Syd, Kjell-Arne Landgren, som även är ordförande i kommunfullmäktige att en “lapsus” (misstag) begåtts när Räddningstjänsten inte listat Stadex som en Sevesoanläggning på sin hemsida (se svaret i webb-tv här >>) . Räddningstjänsten kommer under börja av 2010 att tillsammans med kommunen ta fram information till allmänheten om Stadex verksamhet (här har vi skrivit om vad som enligt lag måste vara med i den >>). Vi ska kräva av Räddningstjänsten att de kräver av Stadex att alla tänkbara scenarion tas med i den nya riskanalysen, och att även en plan för redan befintliga bostäder och verksamheter finns. I dagsläget agerar man bara för att minska risken genom att hindra nya verksamheter.

Stadex – håller just nu på att ta fram en ny riskanalys med hjälp av en konsult. De ska även lämna in en uppdaterad säkerhetsrapport till Länsstyrelsen. Företaget ska enligt lag betala den samhällsinformation som ska ges ut nästa år.

Nätverket – månadens Malmö/Lundabo?

Kategoriserad Under: Nyheter

citymanad-webbTack vare allas engagemang, stöd och hjälp så har media uppmärksammat vår kamp för en giftfri miljö!
(se alla länkar här på hemsidan under fliken “I media”)

Tidningen City har därför nominerat nätverket (genom Ida & Pi, som fick illustrera en nyhet i tidningen) till Månadens Malmö/Lundabo!
Läs mer här: http://www.webbkampanj.com/citymalmo/20091201 (sid 5)

Vill du rösta på oss så skicka ett sms till nr 72130 och skriv:
CITYS månad 2
(observera att det kostar 5kr)
Man kan rösta till och med söndag 13/12

Du glömmer väl inte heller att skriva på namninsamlingen och fortsätta sprida den till dina grannar, vänner och bekanta?
http://epetition.malmo.public-i.tv/epetition_core/community/petition/353

Lärarförbundet säger ifrån (medialänkar)

Kategoriserad Under: Nyheter

-> TV4: “Oacceptabelt med gifter nära skolorna”

-> Skånskan: Lärarfack kritiskt mot riskföretag

-> TV4 (18:30 sändningen, 02:55 in i sändningen):

Lärarförbundet stödjer kravet på att Stadex flyttar

Kategoriserad Under: Nyheter

I området runt Stadex finns förskolor och skolor. Dessa är dynamiska verksamheter där det snabbt sker förändringar och som innehåller många människor, alltifrån små barn till anställda vuxna. Den närhet som verksamheterna har till Stadex kan i händelse av en olycka innebära en våldsam effekt som kan skada såväl människor som egendom. Vilken beredskap finns för ett sådant händelseförlopp är en fråga som Lärarförbundet ställer sig?

Det är ur ett arbetsmiljö perspektiv helt oacceptabelt att Stadex fortsätter sin produktion innehållande ämnet Propylenoxid, i sådan närhet till förskolor och skolor. Södra Innerstaden, Rosengårds stadsdel samt dess Rektorer måste ha tillgång till rätt information och all personal i området måste ha densamma. En beredskap skall byggas upp nu! Vi kan inte vänta på det beslut som slutligen är oundvikligt: flytta produktionen någon annanstans!

Henrik Wollter
Huvudskyddsombud
Rosengårdssektionen
Lärarförbundet, Malmö

Riskavstånd – jämförelse mellan Malmös högriskföretag

Kategoriserad Under: Nyheter, Riskavstånd

Jämfört med andra riskanläggningar i Malmö sticker Stadex ut som en anläggning med stor negativ skillnad mellan riskavstånd och avstånd till bostäder. Se graf nedan. Data tagen från rapporten Riskhänsyn vid fysisk planering – en detaljstudie av Malmö Hamn, sid 40.

riskavstånd graf

Med dessa uppgifter om riskavstånd kommer Stadex på tredje plats efter Rangerbangården och Containerterminalen. Rangerbangården ligger vid Malmö Centralstation och är en godsbangård där man rangerar godsvagnar. Rangering är en form av växling, som syftar till att bilda tåg av vagnar som ankommit med andra tåg.  På Containerterminalen sker lastning och lossning av hela containers, trailers och växelflak. Rapporten skriver att hanteringen av farligt gods där utgör en väldigt liten del av den totala verksamheten och man ansåg det inte nödvändigt att utreda anläggningens säkerhet vidare i rapporten.

Tillsammans med Rangerbangården är alltså Stadex den anläggning som sticker ut genom att ha extremt stor skillnad mellan hur nära bostäder ligger (75m) och där de borde ha legat enligt känt riskavstånd (1400m). I jämförelse dem emellan skiljer Stadex ut sig genom att ha många fler sk skyddsobjekt i sin närhet, dvs skolor, vårdinrättningar, dagis mm.

Propylenoxid används mest av Skånes utfasningsämnen

Kategoriserad Under: Miljömål, Nyheter, Propylenoxid
utfasningsämnen

Bilden kommer från del3 av rapporten

Under 2006 kartlade Länsstyrelsen Skåne de utfasningsämnen (ämnen som ej bör användas) som finns i regionen. Syftet var att hjälpa kommunerna i sitt tillsynsarbete och ta fram strategier för att möta det nationella miljömålet Giftfri Miljö (läs mer här).

I rapporten kan vi läsa att Propylenoxid är det utfasningsämne som används i störst mängd – drygt 1000 ton. Stadex använde 944 ton propylenoxid i sin produktion under 2008 .

Folder på albanska

Kategoriserad Under: Nyheter

Nu finns foldern även på albanska:

Informationsfolder (svenska) –>
Informationsfolder (bosniska) –>
Informationsfolder (engelska) –>

Informationsfolder (arabiska) –>
Informationsfolder (albanska) –>

Idag: Klimatbonanza på Kvarnby

Kategoriserad Under: Nyheter

fargNätverket har blivit inbjudna till klimatfestivalen KLIMATBONANZA att berätta lite om kampen för en giftfri stadsmiljö. Mellan 16.00-16.45 finns vi tillsammans med stadsodlingsnätverket Mykorrhiza på Kvarnby Folkhögskola på Industrigatan 4.

Se hela lördagens program på: http://klimatbonanza.wordpress.com/program-2/

Die-in i media

Kategoriserad Under: Nyheter
Metro 091126

Metro 091127

-> Sydsvenskan webb-TV: Gasmasker mötte politiker

-> NGBG.se: Varning Giftig Gas

-> Lokaltidningen Malmö: Tyst död på torget

-> Skånskan: Missade informera om Stadex

Orenad luft släpps ut i bypass-skorsten

Kategoriserad Under: Nyheter, Propylenoxid

Vi har tidigare läst det senaste miljötillståndet (från 2005), där Länsstyrelsen godkände Stadex begära om att få släppa ut orenad luft med hög mängd propylenoxid genom en bypass-skorsten. När vi haft möten med politiker och myndigheter har vi frågat hur de ställer sig till detta och vilka kontroller som görs.

Miljöförvaltningen bekräftade då vår misstanke om att det inte finns några restriktioner på hur mycket propylenoxid som Stadex i praktiken kan släppa ut genom bypass-skorstenen. Inga gränsvärden har angetts för utsläpp genom denna skorsten, som används när det finns en för hög koncentration av propylenoxid vilket gör att man inte kan rena luften genom förbränning. Denna orenade luft släpps då rakt ut i omgivningen.

Miljöförvaltningen bekräftar även att inga mätningar har gjorts från deras sida på över tio år och att de okritiskt godtar Stadex egna mätningar. Avebe, koncernen bakom Stadex, har själv kommenterat sitt bristande säkerhetsarbete, där den interna attityden är att man sätter ökad produktion framför verksamhetens säkerhet. En ökad produktion innebär en ökning av användandet av propylenoxid i produktionen, vilket leder till ett större utsläpp av orenad luft genom bypass-skorstenen. Detta är en stor säkerhetsrisk för de närboende, särskilt som det inte ens existerar några gränsvärden för propylenoxid att jämföra med ens om en mätning skulle göras!

bypass

Dagens boendemöte

Kategoriserad Under: Nyheter

Idag samlades boende på Törnrosen och Persborg i Värner Rydénskolans  samlingssal. Efter kort information fortsatte diskussion, frågor&svar och idéer kring hur man som boende här kan agera. Särskilt efterfrågades ett öppet möte i januari i samma sal, för alla boende med inbjudna politiker och involverade myndigheter, som kanske bättre kan ge svar på alla de frågor som fortfarande är obesvarade:
- “Hade en sån här fabrik kunnat ligga i tex Limhamn? Jag är säker på att det hade räckt med 200 underskrifter där för att få nåt att hända. Här bryr de sig inte om oss som bor här.”
– “Om alla är överens om att fabriken ligger dumt till – kan de då inte sluta peka på varandra och ta tag i det?”
– “Har de ens utrett hur luften ser ut här och om det är farligt för oss som bor här? Det är jättemånga som har migrän – kan det bero på det här?”

Foto: Lucas Pernin

Foto: Lucas Pernin

Giftfritt på radio

Kategoriserad Under: Nyheter

Idag fick nätverket en liten stund i radion. Läs och lyssna här:

SR: Nätverk vill flytta Stadexfabriken

Det finns även en liten notis  i Lokaltidningen Malmö:

Öppet möte och död på torget

Die-in för en giftfri stadsmiljö

Kategoriserad Under: Nyheter
Die-in för en giftfri stadsmiljö
- Kom så dör vi på Stortorget!

NÄR?: Torsdagen den 26/11 kl. 12.30 (samling vid statyn 12.15)

VAR?: Utanför Rådhuset, på stortorget i Malmö

VARFÖR DÅ?: Kommunfullmäktige har sammanträde och vi vill ta tillfället i akt att ge våra makthavare en bild av en möjlig Stadex-katastrof, så att de helt säkert agerar för sina medborgares säkerhet.

HUR DÅ?: Kom som den medborgare och människa du är; vi möts upp vid statyn för att prata ihop oss och sedan dör vi på rådhustrappan.

För mer information om fabriken Stadex giftiga verksamhet ett stenkast från bostadsområdena i Törnrosen, Persborg och Annelund, läs mer här på hemsidan.